[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]


[A] [B] [C] [Cs] [D] [E] [F] [G] [Gy] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [Ny] [O, Ó] [Ö, Ő] - [P] - [R] [S] [Sz] [T] [U, Ú, Ü] [V] [W, X] [Z, Zs]

 

Paine Th. 539.

Paintner M. 2081.

Pákh A. 1724, 1790.

Pál M. 203.

Pálffy A. 844, 1726.

Pálffy F. 1727.

Pálffy-család 814.

Pálfy K. 91.

Palmerston H. J. T. 1906.

Pálóczi Horváth Á. 928, 929, 2366.

Palóczy L. 1073, 1728.

Palugyai I. 1729.

Pap E. 1731, 1732.

Pap G. 1825.

Pap J. 1733, 1734.

Pápay S. 196.

Papp J. 1108.

papság 81, 280, 341, 472, 523, 711, 1490, 1491, 1551, 1568, 1654, 1675, 1704, 2055, 2064, 2077, 2084, 2568.

parasztmozgalmak 370, 770, 1373, 2046/a, 2186, 2274, 2382, 2729.
ld. még kolerajárvány

parasztság 933, 950, 1031, 1149, 1367, 1393, 1559, 1928, 2192, 2411, 2439, 2621, 2639.
ld. még jobbágyság

Paris 2602.

parlamentarizmus 235, 1056, 2404.

Partium 349.

Paskiewicz J. 2186.

paszkvillusok 160, 174, 320, 356, 361-363, 391, 402, 432, 450, 495, 498, 499, 503-506, 509, 516, 517, 545, 583, 662, 663, 668, 677, 700, 702, 717, 732, 737, 738, 766, 776, 805, 840, 883, 1031, 1073, 1178, 1326, 1330, 1331, 1333, 1359, 1363, 1366, 1368, 1383, 1438, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1462, 1480, 1489, 1495, 1505, 1509, 1512, 1550, 1552, 1565, 1568, 1655, 1698, 1701, 1705, 1714, 1716, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1779, 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, 1959, 2049, 2165, 2188, 2202, 2225, 2241, 2367, 2472, 2473, 2489, 2497, 2533, 2587, 2625, 2626, 2627/a, 2633, 2636, 2731.

Pásztor Á. 2574/a.

Pászthory M. 34.

Pátka hn. 931.

Patonyi T. 1750, 1751, 1752.

patriotizmus 899, 2528.

Patzovszky A. 804.

Pauer M. 1754.

Paul F. 1755.

Pauler T. 1756.

Pavlik J. 1757.

Pázmándy Horváth E. 1758.

pauperizmus 657. [244. o.

Pávia 2254.

Pécel 990.

Pechata K. 2624.

Péchy E. 1759.

Péchy Imre 2752.

Péchy István 2698.

Péchy M. 1760.

Pecorini-Manzoni C. 2525.

Pécs 190, 1369.

Pelcz J. 168.

Pelsőc hn. 823, 834.

pénzügyek 178, 212, 270, 275, 301, 302, 335, 348, 351, 360, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 426, 459, 512, 594, 763, 764, 862, 1131, 1148, 1151, 1172, 1173, 1500, 1503, 1519, 1531, 1546, 1611, 1635, 1658, 1661, 1678, 1761, 1762, 1763, 1964, 1987, 2147, 2229, 2235, 2236, 2237, 2238, 2253, 2419, 2422, 2444, 2446, 2449, 2581/a, 2630, 2692.

Perczel M. 1765, 1766, 1767, 2015.

Peretsényi Nagy L. ld. Nagy L.

Perlaki I. 1769.

Perlaky D. 1770.

Pertesz J. G. 1771.

Pest 719, 735, 803, 1000, 1012, 1013, 1079, 1080, 1133, 1277, 1448, 1487, 1506, 1538, 1581, 1778, 1779, 1911, 1926, 1973, 2056, 2734.

Pest (-Pilis-Solt) vm. 77, 233, 431, 736, 979, 1021, 1155, 1191, 1196, 1349, 1361, 1553, 1561, 1637, 1686, 1698, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1784.

Pesti Hirlap 2283, 2343.

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 2238.

Pesti Kör 1781.

pesti magyar színház 176/a, 1448.

Pesti magyar társaság 1782.

Pesti Napló 1219, 1610, 2343.

pesti német színház 1242.

Pesty F. 1785, 1785/a, 1786, 1787, 1788.

Péter, I., orosz cár 1553.

Pethe F. 1788/a, 1789.

Pethi J. 528.

Petőfi I. 147, 1790, 1791, 1792, 2354.

Petőfi S. 57, 148, 149, 150, 151, 221, 222, 223, 240, 240/a, 241, 243, 243/a, 402, 538, 572, 573, 575, 794, 795, 816/a, 1026, 1027, 1032, 1033, 1038, 1039, 1042, 1060/a, 1090, 1097, 1098, 1100, 1110, 1357, 1394, 1402, 1579, 1691/a, 1691/b, 1731, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870

Petőfi S.-né ld. Szendrey J.

Petőfi Z. 1060, 1860, 1874, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900.

Petravich I. 1901, 1902, 1903, 1904, 1905.

Petrik G. 1133.

Petrik-család 2461.

Petróczy K. 1906.

Petrovich S. ld. Petőfi S.

Petrovics J. 1568.

Petrovics S. ld. Petőfi S.

Petrovits A. ld. Petőfi S.

Peuchel J. ld. Beichl

Pfeiffer I. 2020.

Piemont 868.

Pintér [?] 2750.

Pinto M. 2526.

Piringer M. 1009, 1249, 1259, 1271, 1272, 1273, 2048, 2049, 2561, 2613, 2614.

Plath N. J. 1909.

Podhradczky J. 103, 354, 1910, 1911.

Podkoniczky Á. 1912, 1913.

Podmaniczky F. 1914, 1915.

polgári forradalmak ld. forradalom, bécsi, francia, lengyel, magyar.

Podmaniczky J. 16.

polgári jog 1160, 1679, 1967, 2396, 2537.

polgárság 333, 1973, 2255, 2257, 2258, 2259.

politia 528, 1769, 1903, 1904, 1942, 2117.

politika ld. államtudomány

politikai elitéltek 68, 138, 167, 577, 605, 609, 708, 884, 1349, 1350, 1388, 1533, 1553, 1726, 1780, 1959, 2107, 2108, 2110, 2111, 2156, 2157, 2271, 2293, 2324, 2343, 2566, 2567, 2641, 2642.
ld. még aradi vértanúk és Martinovics-mozgalom.

Pólya J. 186, 1926.

Pompéry A. 988, 1214.

Pompéry J. 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 2445.

Pongrácz I. 1933.

Pongrácz L. 1934, 1935, 1936.

Pongrátz A. 1913.

Ponori Thewrewk János 2460.

Ponori Thewrewk József 294, 401, 1067, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2529, 2751.

Poroszország 104, 1501.

Posselt E. L. 1204.

Potsdam 2426.

Potyondy R. 2631.

Pozsega hn. 1587.

Pozsega vm. 719.

Pozsony hn. 41, 90, 520, 719, 913, 1104, 1941, 2147.

Pozsony vm.1361, 1697, 2129, 2223, 2224.

pozsonyi béke (1809.) 1008. [245. o.

Pozsonyi Diaetai Journál 1104.

Pozsonyi Hirlapok (kéziratos újság) 383, 2249.

Pozsonyi Lapok (kéziratos újság) 2249.

Pozsonyi Levelek (kéziratos újság) 1928.

Pozsonyi Művészek és Nyelvtanárok Egyesülete 295, 2251.

Pozsonyi Ország Gyűlési Jegyzések 1104.

pozsonyi országgyűlések ld. országgyűlések

Pozsonyi Szemlélő (kéziratos újság) 2462.

Pozsonyi Téli Levelek (kéziratos újság) 1104.

Pray Gy. 996, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954.

Prielle K. 1956.

Prileszky P. 1956/a, 1956/b.

Prónay K. 798.

Prónay L. 1908.

Prónay S. 2319.

protestáns pátens (1860.) 1199.

protestánsok ld. vallásügy

Pukánszkyné Kádár J. 729, 1637.

Pulszky Á. 1988, 2021.

Pulszky F. 55, 447, 604, 744, 747, 779, 818, 986, 989, 1020, 1045, 1109, 1110, 1158, 1189, 1620, 1841, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2028, 2560, 2581/a.

Pulszky F.-né Walter T. 158, 797, 1020, 1189, 1199, 1330, 1370, 1823, 1841, 1993, 2007, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2738.

Pulszky G. 2021.

Pulszky Gy. 2021, 2033.

Pulszky H. 2007, 2021, 2034, 2035.

Pulszky K., id. 2036.

Pulszky P. ld. Hampel J.-né

Puskás T. 1759.

Pyrker J. L. 2039.


[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]