[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]


[A] [B] [C] [Cs] [D] [E] [F] [G] [Gy] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [Ny] [O, Ó] [Ö, Ő] [P] [R] [S] [Sz] - [T] - [U, Ú, Ü] [V] [W, X] [Z, Zs]

 

táblabírák 648.

Tábori K. 1034.

Tagányi J. 2424.

Tagányi-család 2424.

Tagen J. 1073.

Takács É. 70, 2429.

Takácsy J. 2430.

takarékpénztárak 1503, 2630.

Tamássy K. 2431.

Tanárky Gy. 2021.

Táncsics M. 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437.

Táncsics M.-né 2438.

Tárkányi B. 1880.

Tarnóczy K. 1010.

társadalombölcselet 217, 263, 264, 279, 280, 446, 614, 626, 654, 661, 822, 936, 1022, 1453, 1585, 1757, 1924, 2088, 2089, 2090, 2267, 2429, 2515, 2702, 2725/a.

társadalomtudomány 280, 2183.

társulatok

- gazdasági 369, 637, 930, 1109, 1198, 1464, 1713.

- irodalmi 186, 208, 581, 627, 900, 1070, 1715, 1782, 2228, 2442, 2568, 2593.

- művészeti 295, 1045, 1689, 2251.

- politikai 468, 487, 601, 604, 855, 1443.

- társadalmi 307, 1688, 1783, 2096.

- tudományos 62, 63, 923, 1908, 1960, 2136, 2172, 2200, 2517, 2520.
ld. még Tudományos Akadémia

Tasner A. 2308, 2312, 2313.

technologia 60, 213, 810, 2059.

Teleki D. 583, 897.

Teleki J. id. 2443.

Teleki J. 1183, 1582, 2442.

Teleki L. id. 2444.

Teleki L. 779, 945, 989, 2445, 2446, 2647.

Teleki S. 1834, 2447, 2448.

Teleky F. 139.

telepités 915, 2193.

Télfy I. 186.

Temes vm. 1901.

Temesi bánság 73, 74, 75, 376, 540, 687, 905, 1412, 2186, 2193, 2420, 2624.

temesvári illir kongresszus 1940.

tengeri kereskedelem 807, 1058, 1059.

Térey M. 1837, 2451, 2452.

Terhes S. 716.

térképek 117, 206, 232, 578, 1474, 1528, 2734.

természetjog 309, 810, 2397, 2682.

természettudományok 630, 757, 2139, 2172, 2435.

Tertina M. 2453, 2454.

Terzáth hn. 1510.

Tessedik S. 379.

Thallóczy L. 242, 811, 887, 2455, 2456.

Thaly K. 2457, 2458.

Thewrewk ld. Ponori Thewrewk

Thienemann T. 1597, 1632.

Thim J. 793, 2534.

Thóbiás D. 2467.

Thurzó Gy. 1505.

Tibolt M. 1409, 2468.

The Times 1326.

tiroli telepesek 2193.

tiszamelléki ev. egyházkerület 247, 2174.

tiszáninneni kerület 12, 2229.

tiszántúli kerület 12.

tisztújítás 431, 562, 737, 738, 792, 1326, 1421, 1444, 1600, 1714, 1928, 2627/a, 2636.

Toldy F. 140, 201, 204, 471, 619, 870, 2670.

Toldy I. 2615.

Tolnai G. 405/a, 819, 940, 999, 1377, 2467, 2544.

Tompa M. 1837, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479.

topográfia 87, 91, 93, 486, 540, 560, 852, [250. o. 886, 1058, 1282, 1310, 1385, 1398, 1408, 1476, 1652, 1653, 1671, 1910, 2129, 2130, 2137, 2244, 2377, 2387, 2391, 2392, 2393, 2416, 2688.

Topolay I. 2480.

Torino 1200, 1207, 1208, 1219.

Torkos K. 2481, 2482, 2483, 2484.

Torma J. 2485, 2486.

Torma K. 1498.

Tormásy J. 1559.

Tornallyay K. 2487.

Torontál vm. 1901, 2488.

Toscana 1580.

Tóth E. 180.

Tóth János György 2490.

Tóth József 2352, 2358, 2491.

Tóth K. 2492.

Tóth L. 2157.

Tóthfalusy K. 2493.

Tóth-Pápaí S. 2494.

Török G. 328.

torök háboní 1006.

Török János 1456, 2495, 2496.

Török József 2497.

Török L.-né 2755.

Törökország 216, 242, 887, 1224, 2037.

történelem (összefoglaló munkák)

- egyetemes 135, 587, 1667, 2432.

- európai 585.

- ausztriai 2454.

- cseh 904.

- erdélyi 298, 299.

- francia 133, 586.

- magyar 277, 457, 535, 710, 870, 942, 1343, 1588, 1734, 2436, 2437.

- német 904.

történelembölcselet 183, 262, 263, 264, 635, 946, 2609.

törvények

- (1790-91.) 32, 1561.

- ( 1847-48.) 632, 988, 1372.

Törvényhatósági Tudósítások 431, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1563, 2498.

törvényhozás 431, 678, 1251, 1255, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1469.

Trattner J. 82.

Trausch J. 553, 554, 558, 559, 1662.

Tr[auschenfels?] E. G. 2210.

Trefort Á. 2276, 2283, 2503.

Tregényi E. 2651.

Trenck F. 2045, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508.

Trencsén hn. 2509.

Trencsén vm. 304, 305, 306, 431, 981, 1073, 1508, 1553, 1975, 1979, 1984, 2509, 2619.

Trenka M. 2510.

Treumund G. ld. Steinacker G.

Trollope Th. A. 2512.

Tudományos Akadémia, Magyar 62, 63, 245, 261, 358, 431, 542, 627, 853, 1125, 2307, 2319, 2670.

tudományos élet 664, 665, 666, 667, 863, 873, 948, 1188, 1245, 1264, 1270, 1276, 1277, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1307, 1308, 1309, 1313, 1387, 1532, 1543, 1544, 1587, 1907, 1985, 2123, 2138, 2139, 2288, 2513, 2516, 2517, 2542, 2545, 2640.

Tudományos gyűjternény 2138, 2264, 2513, 2660.

tudománypolitika 21, 36, 107, 236, 237, 384, 477, 480, 589, 697, 1270, 1983, 2051, 2563.

Tunyogi-Csapó J. 107, 2520.

Turi D. 2521, 2522.

Turin ld. Torino

Túrkeve 975.

Türr I. 2523, 2524, 2525, 2526.


[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ]