KÉZIRATOS FORRÁSOK AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN
1789-1867.

Címlap
Bevezető
Rövidítésjegyzék

Katalógus
[Abafi]-Acta
Acta-Acta
Acta-Acta
Acta-Acta
Acta-Actorum
Ad Josephum Ürményi-Adversaria
Adversaria-Almási
Almásy-Almásy
Alphabethischer Catalog-Analecta
Analecta-Analecta
Analecta-Andrássy
Anmerkungen-Apponyi
Apponyi-Apponyi
Apponyi-Aranka
Arany-Arany
Arany-Auf dem [!] Todt
Auf den unvermutheten Tod-Bacsiensis Comitatus
Bajza-Balázs
Balázs-Baranyensis Comitatus
Bárdossy-Bártfay
Batsányi-Beckers
Be[c]kmann-Beleznay
Bem-Benignae Resolutiones
Benignae Resolutiones-Béranger
Berecz-Berzeviczy
Berzeviczy-Berzeviczy
Bessenyei-Bibanco
Bihari megyei gyülés,-Bohuss
Boldogfalvi:-Bota
Bota-Brunszvik
Bucsánszky-Bulletins de l'armée.
Burgerth-Carmina
Carmina-Censorokat illető
Ceremoniel-Chorin
Christlieben-Collectanea
Collectio-Collectio
Collectio-Commissio
Compilationes-Conspectus
Constitutio-Csáky
Csanády-Cseh
Cseh-Csengery
Csengery-Csergheő
Csergheő-Csernyánszky
Csiky-Czinderi
Czinke-Dalvezér.
Damjanich-De ratione Secularium
Deák-Decisiones urbariales.
Batsányi-Deputationis
Deputationis-D[essewffy]
D[essewffy]-Deutsche Tribune.
Dézsi-Diarium.
Diarium-Diplomatarium
Diplomatarium-Doby
Documenta-Dorner
Döbrentei-Dudás
Dugonics-Eder
Eder-Egressy
Egressy-Egyetemi jegyzetek.
Az Egyetemi magyar társulat,-Elaboratum
Elegybelegy,-Az Ellenőr
Az Ellenzéki Kör-Engel
Entwurf-Eötvös
Eötvös-Eötvös
Eötvös-Eötvös
Eötvös-Eötvös
Eötvös-Eötvös
Eötvös-Erdélyi
Erdélyi-Eszterházy
[Eszterházy]-Extractus
Extractus-Az 1741-dik articulus
Az 1790/91ik évi 26ik Törvény-Fábchich
Fábchich-Fasciculus
Fáy-Fáy
Fáy-Fáy
Fáy-Fekete
Fekete-Festetits
Festivum Melos-Forgách
Forgács-Frankenburg
Frankl-Gambs
Garampiana Collectio-Gaszner
Graul-Gerzon
Gesandten- und Konsularberichte-Gózon
Gózony-Görgey
Görgeyt-Gúnyversek
Gustermann-Gyulai
Gyurikovits-Hajnóczy
Hajnóczy-Hampel
Hampel-Haynald
Haynald-Henfner
Hennersdorf-Heti szemle.
Hisni Tolnachnik-Holmi.
Holmi,-Horvát
Horvát-Horváth
Horváth-Horváth
Horváth-Hrdlička
Hugó-Idea
Idea-Index
Index-Instructio
Instructio-Irók
Irományok,-Jankovich
[Jankovich]-Jászay
Jászay-Jegyzőkönyv
Jegyzőkőnyv-töredék-Jókai
Jókai-Jókai
Jókai-Jus Publicum
Jus Transylvanicum-Kardos
Kárffy-Kazinczy
Kecskeméthy-Kehrer
Kehrer-Kemény
Kerchelich-Kertbeny
Kertbeny-Kézy
Király-Kisfaludy
Kisfaludy-Kisfaludy
Kiss-Kiszel[y]
Kiszel[y]-Kleinere Schriften
Kleinigkeiten.-Kolbielsky
Kolbielsky-Kolosváry
Kolosváry-Kossuth
Kossuth-Kossuth
Kossuth-Kossuth
Kossuth-Kossuth
Kossuth-Kossuth
Kossuth-A Kossuth-Mars
Kosznich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovachich
Kovachich-Kovács
[Kováts]-Költemények
Költemények-Kövy
Kraus-Kufsteini emlékkönyv.
Kukuljevič Sakcinski-Külömbféle magyar verseknek
Külömb külömb alkalmatosságokban-Laing
Lakics-László
László-Lenau
Lenau-Lettre
Lettres-Libri Parochiae Budensis
Liebhardt-Lisznyay
Lisznyay-Lónyay
Lónyay-Madarassy
A Magyar Anyáknak-Magyar Nemesség
A Magyar Nemzet Sérelme-Magyarország
Magyarország-Manuscripta
Manuscripta-Markovics
[Martinovics-Mátyási
Mátyási-Mednyánszky
Mednyánszky-Memorialia
Memorialia-Metternich
Metternich-Mihalik
Mihalkovich-Miller
Miller-Miscellana
Miscellanea.-Miscellanea
Miscellanea-Miscellanea
Miskolczi-Molnár
Molnár-Muskatirovits
Mutationes Articulorum-Nagy
Nagy-Nagy
Nagy-Namen
Napi-Neichel
A Nemes Erdélyi Fejedelemség-Neográd
Neumann-Noszlopy
Noszlopy-Nyelvészeti cikkek
Obiecta-Oesterreicher
Az oláh-bánsági határőrezrednek-Opus
Opus-Original-Briefe
Original Dankbriefe-országgyűlési felirat
Országgyűlési gúnyiratok.-Országgyűlési Tudósitások.
Az országlás nemeiről-Őz
Őz-Pameti
Pap-Pasquilli
Pasquilli-Patonyi
Patonyi-Péchy
Pénzügyi feljegyzések,-Perlaky
Pertes[z]-A pesti ifjúság
A Pesti Kör-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petőfi-Petőfi
Petravich-Podhradczky
Podhradczky-Poemata
Poétai gyűjtemény.-P[ompéry]
P[ompéry]-Postulata
Pozsonyi Téli Levelek.-Pray
Pray-Proiecta
Proiectum-Promtitudo
Prothocollum-Protocollum
Protocollum-Pulszky
Pulszky-Pulszky
Pulszky-Pulszky
Pulszky-Pulszky
Pulszky-Pulszky
Pulszky-Quaestiones Juridicae
Quaestiones-Ráth
Die Ratten-Relatio
Relationen-Rerum Carponensium
Res Diplomaticae-Révai
Révai-Reviczky
Reviczky-Ribay
Ribay-Rómer
Rómer-Rosty
Rozvány-Rumy
Rumy-Rumy
Rückzug der Franzosen-Sárosiensis Comitatus
Sárosy-Sartori
Sasku-Schedius
Schedius-Schlözer
Schlözer-Schönfeld
Schreiben-Scripta
Scripta-Die Serben
Setéth-Škulteti
Smith-Specificatio
Spilenberg-Steinacker
Stern-Stummer
Subscriptions-Bogen-Super nova editione
Supplementa-Szabadkőműves szertartások
A szabadságharc-Szalay
Szalay-Szász
Szász-Szeberényi
Széchényi-Széchenyi
Széchenyi-Székely
Székely-Szemere
Szemere-Szemere
Szemere-Szendrey
Szendrey-Szendrey
Szendrey-Szerb kongresszuson
Szerződés-Szirmay
Szirmay-Szirmay
Szirmay-Szlemenies
Szlovák költemények.-Szontagh
Szora-Tabellarische Uibersicht
Tabellarische Uibersicht-Takácsy
Tamássy-Tar:
Táviratok-Teleologisch-juridische Ansichten
Térey-Thewrewk
Thewrewk-A tizenhatodik Lajos
19. századeleji iratok-Topolay
Torkos-T[óth]
Tóth-Tractatus
Tractatus-Trenka
Très Humble Rapport,-Túnyogi
Túri-Uebergabs-Instrument
Ugocsa-Ungarns Staatsgeschäfte
Ungarns-Urbarialia
Urbarialia-Útlevél
Über Piringer's-Vadnay
Vahot-Valósítás,
Vályi-Vasváry
Vasváry-Vasváry
Vasváry-Vasváry
Vasváry-Vegyes jegyzetek.
Vegyes kisebb darabok-Verschiedenes
Verseghy-Versuch
Verurtheilte.-Vizkelety
Vogl-Vörösmarty
Vörösmarty-Vörösmarty
Vörösmarty-Vuchetich
Vuchetich-Waltherr
[Weiss-Wesselényi
Wesselényi-Weszerle
Weszerle-Zágonyi
Zagrabiensem Comitatum-Zempléniensem Comitatum
Zemplénmegyei versek.-Ányos
Garamtáji-Kazinczy
Kazinczy-A Magyar Nemzeti Múzeum

Név- és tárgymutató
A név- és tárgymutatóban kurzív szedéssel jelöltük az irodalmi utalásokban előforduló neveket.
[A] [B] [C] [Cs] [D] [E] [F] [G] [Gy] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [Ny] [O, Ó] [Ö, Ő] [P] [R] [S] [Sz] [T] [U, Ú, Ü] [V] [W, X] [Z, Zs]