Vámbéry Ármin

A magyarság keletkezése
és gyarapodása

 

BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA
1895.

 

TARTALOM

I. BEVEZETÉS.

1. ETHNOLOGIA ÉS NEMZETI ELŐITÉLETEK.
2. A MÜVELTSÉGI MOMENTUMOK BIZONYÍTÓ EREJE.
3. A MAGYAR ŐSTÖRTÉNELMI KUTATÁS EDDIGI MÓDSZEREI.

II. A TÖRÖKÖK LEGRÉGIBB KÖLTÖZKÖDŐ MOZDULATAI.

III. A HUNNOK EURÓPÁBAN.

IV. AZ AVAROK PANNONIÁBAN.

V. AZ AVAROK HATALMÁNAK PUSZTULÁSA.

VI. AZ AVAROK MARADVÁNYAI.

VI. AZ ALAKULÁS FOLYAMÁNAK KEZDETE.

VIII. AZ ALAKULÁS FOLYAMÁNAK TOVÁBBI MENETE.

IX. AVAROK ÉS SZLÁVOK.

X. A MAGYAROK, MIELŐTT NYUGAT FELÉ VONULTAK.

XI. A MAGYAROK KÖLTÖZÉSE PANNONIÁBA.

XII. A MAGYAROK ETHNOGRAPHIAI LEIRÁSA.

XIII. A HONFOGLALÁS.

XIV. A MAGYAROK BETÖRÉSEI ÉS HÁBORÚI EURÓPÁBAN.

XV. MAGYARORSZÁG A X. ÉVSZÁZADBAN.

XVI. A MAGYARSÁG MEGTÉRÉSE A KERESZTYÉNSÉGRE.

XVII. A MAGYAR ETHNOS KRISTÁLYOSODÁSA.

XVIII. A MAGYAR ELEM NÖVEKVÉSE.

1. A RÉGI OKLEVELEK TANÚSÁGA.
2. A KELET FELŐL JÖVŐ JÁRULÉKOK.
3. AZ ETHNOLOGIAI UNICUM.
4. A MAGYARSÁG HEGEMONIÁJA.

XIX. A MAGYARSÁG TOVÁBBI SORSA.

1. A MAGYAR ELEM ELHANYAGOLÁSA.
2. A NEMZETI SZELLEM ÉBREDÉSE.
3. IRODALOM ÉS POLITIKA A NEMZETISÉG SZOLGÁLATÁBAN.

XX. A JELENKOR MAGYARSÁGA.

1. A PHYSIKUM.
2. A SZELLEMI ÉS ERKÖLCSI ÉLET.