Jacsó Péter

Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok
tartalmának elemzése

 

T A R T A L O M

 

 

Könyvtári Intézet
Budapest, 2005

 

Eredeti cím:

Content Evaluation of Textual CD-ROM and Web Databases
Libraries Unlimited - A Division of Greenwood Publ. Group., Inc
Englewood, Colorado 2001

A fordítás elkészítéséhez a kiadó
(www.greenwood.com) hozzájárult

Fordította:
Murányi Péter

Lektorálta:
Bánhegyi Zsolt

Elektronikus szerkesztés:
OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
Elter András

ISBN 963 201 617 3 (HTML)
ISBN 963 201 618 1 (PDF)

 

Készült
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma -
Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával

TARTALOM

Köszönetnyilvánítások

Bevezetés

1. Adatbázis termékek, készítőik és kiadóik
Adatfájlok és előállítóik
Adatbázis-készítő és -kereső szoftverek és készítőik
Adatbázis-kiadók
Adatbázis szolgáltatási lehetőségek

2. Az adatbázisok tartalma elemzésének szempontjai
Az adatbázisok értékelésének folyamata
A tartalom elemzésének története és szakirodalma

3. Az adatbázis szakterületi hatóköre

4. Az adatbázis dimenziói
Méret és összetétel
Időbeliség
Mélység
Frissesség

5. Az adatbázisok által feltárt források
A források típusai
Folyóiratbázis
Földrajzi feltártság
A feldolgozott anyag nyelvi megoszlása
Esettanulmány - Egy adatbázis szakterületének és feltárt forrásainak (disz)harmóniája

6. A rekord tartalma
Bibliográfiai adatelemek
Értéknövelt adatelemek

7. Pontosság

8. A formátum és a tartalom következetessége

9. Teljesség

10. A tárgyi indexelés minősége
Fogalmak és szakirodalom
Az indexelési minőség kiértékelésének folyamata
Esettanulmány a tárgyi indexelés minőségének értékeléséről

11. A referátumok minősége
Fogalmak és irodalom
A referátumok értékelésének folyamata
Esettanulmány a referátumok minőségének értékeléséről

12. Az árral kapcsolatos megfontolások
Különbségek a tartalomban
A szoftverek különbségei
Az árak anomáliái
Online információs szolgáltatások versenye

Ábrák jegyzéke

Bibliográfia
Előre