Rövidítések

Levél- és kézirattárak

HPThe Hartlib Papers, CD Rom, Ann Arbor, Michigan, 1996
Wiesbaden, HStAHessisches Haupt Staatsarchiv, Wiesbaden, D
Leiden, BibliothekBibliotheek der Rijksuniversitet, Leiden, Nl
MOLMagyar Országos Levéltár, Budapest
Nagyszeben, Lt.Nagyszeben Város Levéltára, Direcţia Generală a Archivelor Statului, Filiala Archivelor Statului Sibiu, Ro
Párizs, ArchiveArchive du Ministère des Affaires Etrangères, Párizs, F
OSzKOrszágos Széchényi Könyvtár, Budapest

Könyvtárak jegyzéke

E mutatóban csak azok a könyvtárak szerepelnek, amelyek az RMNy III könyvtármutatójába nem kerültek be.

Aurich, D - Bibliothek der Ostfriesischen Landschaft
Bonn, D - Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt, D - Hessische Landes- und Hochschulbibliothek
Detmold, D - Lippische Landesbibliothek
Dresden, D - Sächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Durham, UK - Palace Green Library
Emden, D - Johann a Lasco Bibliothek
Erlangen-Nürnberg, D - Universitätsbibliothek
Glasgow, UK - Special College
Groningen, Nl - Universiteitsbibliotheek
Hága, Nl - Koninklijke Bibliotheek
Halle an der Saale, D - Bibliothek der Franckeschen Stiftungen
Jena, D - Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Kiel, D - Universitätsbibliothek
Köln, D - Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek
Leeds, UK - Brotherton Library
Mannheim, D - Universitätsbibliothek
Oxford, UK - Magdalen College; Merton College
Eperjes (Prešov), Sk - Kollegialbibliothek
Rostock, D - Universitätsbibliothek
Schwerin, D - Landesbibliothek
Stockholm, S - Sveriges Nationalbibliotek

Folyóiratok és sorozatok

ActaComActa Comeniana, Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit
AdattárAdattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
BpSzBudapesti Szemle
DtProtLDunántúli Protestáns Lap
ItKIrodalomtörténeti Közlemények
MKSzMagyar Könyvszemle
MprotEgyhtAdattárMagyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár
MprotEgyhIskFigyMagyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő
NyItudKNyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
ProtEgyhIskLProtestáns Egyházi és Iskolai Lapok
SzázSzázadok
TheolSzaklapTheológiai Szaklap
TTTörténelmi Tár
UngRevueUngarische Revue

Bibliográfiai rövidítések

Actes et DocumentsActes et Documents pour servir a l'Histoire de l'Alliance de George Rákóczy, Publies par A. SZILÁGYI, Bp., 1874.
ADATTÁR 1.HEREPEI János: Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében, kiad. KESERŰ Bálint, Bp.-Szeged, 1965.
ADATTÁR 2.HEREPEI János: Apáczai és kortársai, kiad. KESERŰ Bálint, Bp.-Szeged, 1966.
ADATTÁR 11.A magyar könyvkultúra múltjából. IVÁNYI Béla cikkei és anyaggyűjtése, sajtó alá rend. HERNER János, MONOK István, Szeged, 1983.
ADATTÁR 13/2.Magyarországi magánkönyvtárak 1588-1721, sajtó alá rend. FARKAS Gábor, VARGA András, KATONA Tünde, LATZKOVITS Miklós, Szeged, 1992.
ADATTÁR 14.Partiumi könyvesházak 1623-1730 (Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah), sajtó alá rend. FEKETE Csaba, KULCSÁR György, MONOK István, VARGA András, Bp.-Szeged, 1988.
ADATTÁR 16/2.Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely, sajtó alá rend. MONOK István, NÉMETH Noémi, TONK Sándor, Szeged, 1991.
ADATTÁR 16/3.Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757, A Bethlen-család környezete, A Teleki-család és környezete, Vegyes források, sajtó alá rend. MONOK István, NÉMETH Noémi, VARGA András, Szeged, 1994.
BÁNBÁN Imre: Apáczai Csere János, Bp., 1958.
CUNO 1882Friedrich CUNO: Johann Heinrich Bisterfeld, Reformierte Kirchenzeitung, 1882.
GRUNDRISSGrundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, hgg. Friedrich UEBERWEG, Jean-Pierre SCHOBINGER, Helmut HOLZHEY England, (Band 3.) Basel, 1988. Frankreich und die Niederlande, (Band 2.) Basel, 1993. Allgemeine Themen, Iberische Halbinsel, Italien, (Band 1.) Basel, 1998. Das Heilige Römische Reich, Deutscher Nation, Nord- und Mittel-Europa, (Band 4.) Basel, 2001.
HAJÓS 1999HAJÓS József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban, Bukarest-Kolozsvár, 1999.
HOTSON 1997Howard HOTSON: Johann Heinrich Alsteds Relations with Silesia, Bohemia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia, ActaCom, 12(1997), 11-35.
HOTSON 2000Howard HOTSON: Johann Heinrich Alsted, 1588-1638: between Renaissance and Reformation, and universal Reform, Oxford-New York, 2000.
KVAČALA 1897 és 1902Korrespondence Jana Amosa Komenského, I-II., kiad. Jan KVAČALA, Praha, 1897. és 1902.
KVAČALA 1903Johannes KVAČALA: Die pädagogische Reform des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange des XVII. Jahrhunderts, Bd. I, Berlin, 1903.
MONOK 1987MONOK István: Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezés-kiadásban, MKSz, 1987, 317-327.
MONOK 1996MONOK István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660, Szeged, 1996, (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai I.)
OkmánytárOkmánytár I. Rákóczy György svéd és francia szövetkezéseinek a történetéhez, szerk. és jegyzetekkel ellátta SZILÁGYI Sándor, Bp., 1873, (Monumenta Hungariae Historica XXI.)
PATERAKorrespondence Jana Amosa Komenského, kiad. Adam PATERA, Praha, 1892.
RMK I-IIISZABÓ Károly: Régi Magyar Könyvtár (1473-1711), I-III. kötet, Bp., 1879-1898.
RMK III, PótlásokRégi Magyar Könyvtár, III, Pótlások, kiegészítések, javítások, 1-5. füzet, összeáll. BORSA Gedeon, DÖRNYEI Sándor, SZÁLKA Irma, Bp., 1990-1996.
RMNyRégi Magyarországi Nyomtatványok / Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, II. 1601-1635, összeáll. BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, KÄFER István, Bp, 1983, III. 1636-1655, összeáll. HELTAI János, HOLL Béla, PAVERCSIK Ilona, P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., 2000.
ROSSIPaolo ROSSI: A filozófusok és a gépek, Bp., 1975
TÓTH 1991TÓTH Sándor: Erdélyi matematikai kéziratok a 14-19. századból, MKSz, 1991, 175-206.
TÓTH 2001A gyulafehérvári költészet antológiája. "Költők virágoskertje", vál. és ford. TÓTH István, Bp., 2001.
TT 1884A fehérvári főiskola történetéhez, közli KONCZ József, TT, 1884, 199-201.
TT 1887, 1888, 1890, 1891Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése I-IX., közli SZILÁGYI Sándor, TT, 1887. 417-462. és 653-684., 1888. 104-119. és 285-300., 1890. 229-260., 424-455. és 597-636., 1891. 75-108. és 209-236.
TT 1887Okiratok a két Rákóczy György történetéhez, közli SZILÁGYI Sándor, TT, 1887, 209-242.
TT 1889, 1890I. Rákóczy György összeköttetései Francziaországgal I-II., közli GERGELY Samu, TT, 1889, 686-707., 1890, 59-76.
TT 1892Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból, közli WIBLING K., TT, 1892, 440-473. és 592-634.
TURNBULLGeorg Henry TURNBULL: Hartlib, Dury and Comenius: gleanings from Hartlib's papers, Liverpool, 1947.
VISKOLCZ 2000VISKOLCZ Noémi: Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a 30 éves háború idején, doktori disszertáció, Szeged, 2000, (kézirat)
VISKOLCZ 2002VISKOLCZ Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld és a gyulafehérvári tankönyvkiadás a XVII. században, MKSz, 2002, 249-271.
ZIMMERMANNZIMMERMANN Ferencz: Bisterfeld végrendelete, TT, 1893, 171-175.
Hátra Kezdőlap Előre