A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai
VI.

Viskolcz Noémi

JOHANN HEINRICH BISTERFELD
(1605-1655) BIBLIOGRÁFIA


Budapest - Szeged, 2003.


TARTALOM

Bevezetés
Einführung
Rövidítések
Biográfiai táblázat
Johann Heinrich Bisterfeld művei
Szakirodalom
Johann Heinrich Bisterfeld
és utóda könyvtára

A katalógus (1688 körül)
Nachwort