Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós

Magyar könyvtártörténet


TARTALOM

Előszó

I. 1000-1711 (Csapodi Csaba)
A középkori könyvkultúra kibontakozása
Magyarországon (1000-1400)

A magyarországi könyvkultúra fénykora (1401-1526)
A fegyverek közt sem hallgatnak a múzsák (1526-1711)

II. 1711-1867 (Tóth András)
Az újjáépítés kora (1711-1772)
A felvilágosodás kora (1772-1799)
A XIX. század - a kiegyezésig (1800-1867)
Összefoglalás

III. 1867-1945 (Vértesy Miklós)
A magyar könyvtárak a kapitalizmus kifejlődésének
korában (1867-1918)

A Tanácsköztársaság könyvtárügye (1919)
A két világháború közt (1919-1945)

IV. 1945-1984 (Vértesy Miklós)
A magyar könyvtárak a szocializmus építésének idején

Címlap