Bényei Miklós

Eötvös József könyvei
és eszméi


AZ OLVASÓ
"... Folyvást sokat olvasott"
Eötvös József könyvtára

Olvasás közben
Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései

A gondos kutató
Eötvös József mint könyvtári olvasó

A Dózsa-regény szereplői és helyszínei
Adalékok a "Magyarország 1514-ben" forrásaihoz

A filantrópiától a liberalizmusig
Eötvös József jogi és államtudományi műveltségének forrásai

Kitekintés a világra
Eötvös József világirodalmi olvasmányai

A nemzeti tudat ösztönzői
Eötvös József magyar irodalmi olvasmányai

A GONDOLKODÓ
A korszellem hatása
Eötvös József és a francia felvilágosodás

"...A társaságnak új organizációja"
Eötvös József és kora szocializmusa

Világnézeti elemek Eötvös József gondolataiban
A paraszti szorgalom apoteózisa Eötvös József regényeiben és elbeszéléseiben

A POLITIKUS
"... Szabadság és felvilágosultság"
Eötvös József és a magyarországi politikai modernizáció

"... A nevelés elrendezése"
Eötvös József oktatáspolitikai nézetei a reformkorban

Helyet csinálni a jövő építményeinek
Eötvös József művelődéspolitikája és a magyar könyvtárügy

Közelebb Eötvös Józsefhez
Eötvös József művei