Jakó Zsigmond-Radu Manolescu
A latin írás története


Bevezetés
Általános alapfogalmak
A latin paleográfia szempontjainak és kutatási
módszereinek fejlődése

A latin paleográfia fejlődése Románia területén
Könyvészeti segédeszközök

A középkori latin írásbeliség
Íróanyagok - írószerek - írástechnika
A régi írásemlékek külalakja
Íráshasználat, írásoktatás, írástudás a középkorban
A régi írásemlékek áthagyományozódása: könyvkereskedelem, könyvtárak és levéltárak

A latin írás fejlődéstörténete
A latin írástörténet korszakai, a latin ábécé fejlődése
A római írások kora
A regionális írások kora
A Karoling-íráskorszak
A gótikus íráskorszak
A humanista íráskorszak
Az újkori írásfejlődés

A latin írás segédrendszerei
Rövidítési rendszerek, Tiro-féle jelek, titkosírások
Központozás és a latin írás segédjelei

Európai kitekintés