Jakó Zsigmond

Írás, könyv, értelmiség
Tanulmányok Erdély történelméhez

TARTALOM

Az olvasóhoz

I. Írástudás - íráshasználat - értelmiségi fejlődés
Az erdélyi értelmiség kialakulásának kezdetei
A laikus írásbeliség kezdetei a középkori Erdélyben
Rődi Cseh István, az anyanyelvű írásbeliség egyik erdélyi úttörője
Az erdélyi vajdai kancellária szervezete a XVI. század elején

II. Írásemlékek - iratvédelem - levéltárügy (Ez a fejezet hiányzik!)
A torockói legenda születése és kritikája
Az erdélyi hivatalok levéltári utasításai (1575-1841)
Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-ből
A levéltárvédelem útja az erdélyi reformátusok körében

III. Könyv - könyvnyomtatás - könyvtár
Várad helye középkori könyvtártörténetünkben
Erdély és a Corvina
Szeben latin betűs könyvnyomtatása a XVI. században
Az 1544. évi román katekizmus nyomában
A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának kezdetei és első korszaka (1622-1658)
A nagyencedi Bethlen Kollégium régi könyvtárának kéziratos ritkaságairól
A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története
A balázsfalvi nyomda kezdetei
A Cipariu-könyvtár kialakulása és története
Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben