A könyves kultúra
XIV-XVII. század
II.Válogatás a német
szakirodalomból

 

Szeged, 1997.

 

TARTALOM

Előszó

Raabe, Paul
Mit jelent a könyves művelődés története?

Weimann, Karl-Heinz
A német könyvtártörténetírás és módszerei

Jäger, Georg
Történeti olvasmány- és olvasókutatás

Giesecke, Michael
Az új információs és kommunikációs technológia (könyvnyomdászat)

Weyrauch, Erdmann
Könyvnyomtatás a 16. században A "homo typographicus" kialakulása

Milde, Wolfgang
A humanizmus korának könyvjegyzékeiről

Berger, Günther
Az összeírások, mint az olvasás társadalomtörtének forrásai

Hessel, Alfred
A könyvtárak története (9-17. század)

Kramm, Heinrich
A humanizmus és a reformáció hatása a német könyvtárakra

Adam, Wolfgang
Magánkönyvtárak a 17. és 18. században

Bietenholz, Peter
Az itáliai humanizmus és a bázeli könyvkiadás virágkora

Milde, Wolfgang
De captu lectoris - a könyv hatásáról