Tartalomjegyzék

Módszertani cikkek

 1. A xerográfia és a könyvtárak

 2. Régi nyomtatványok betűtípusainak vizsgálata számítógéppel
  Computer-assisted examination of printing types of early printings

 3. Számítógépek alkalmazása a régi nyomtatványok feltárására
  Die Anwendung von Rechenanlagen (EDV) bei der Erschließung von alten Druckwerken

 4. Ein Gesamtkatalog der Druckwerke des 16. Jahrhunderts. (Möglichkeiten und Pläne)
  Per un catalogo collettivo delle opere a stampa del XVI sècolo. (Possibilità e piani di lavoro)

 5. Druckerbestimmung von Druckwerken aus Ungarn 15–18. Jahrhundert

 6. Megkezdődött a 18. századi magyarországi nyomtatványok nyilvántartásba vétele

 7. Régi hazai nyomtatványok kutatása külföldön

 8. A régi, szerzői hungarika nyomtatványok bibliográfiája

 9. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia 18. századi szakasza

 10. Megbújó kincsek a könyvkötésekben

 11. A régi nyomtatott dokumentumok magyar vonatkozásai

 12. A bibliográfiai egység fogalma a régi nyomtatványoknál

 13. A régi nyomtatványokkal való foglalkozás és azok anyaga

 14. A régi nyomtatványok mérete

Kutató utak

 1. Régi magyarországi nyomtatványok a szlovákiai gyűjteményekben

 2. Régi magyarországi nyomtatványok a cseh- és morvaországi gyűjteményekben

 3. Régi magyarországi nyomtatványok a jugoszláviai gyűjteményekben

 4. Tanulmányúton Olaszországban

 5. Régi magyar nyomtatványok felfedezése az NSzK könyvtáraiban

 6. Zur Registrierung der Drucke des 16. Jahrhunderts in der österreichischen Nationalbibliothek

 7. Auf der Suche nach alten Drucken in Siebenbürgen

Kutatási eredmények

 1. Ki lehetett Michael de Hungaria?

 2. Gutenberg – a sztereotípia feltalálója

 3. Egy 1500 körüli latin-magyar szójegyzék

 4. Ismeretlen virágének töredéke

 5. A „Kassai kódex” hitelességéről

 6. Újra a „Kassai kódex” hitelességéről

 7. Die volkssprachigen Drucke im 15. und 16. Jahrhundert in Ungarn

 8. Drucker und Verleger in Italien vor 1601 und Ihre Ortschaften

 9. Die Buchdruckerfamilie Hoffhalter

 10. Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása

 11. Bibliográfiai adalékok a korai magyar nyelvű perikopáskönyvekhez

 12. Az 1593. évi kolozsvári perikopáskönyv

 13. Protestantische Werke in kajkavisch-kroatischer Sprache aus der Druckerei des Joannes Manlius

 14. Makulatúrából felismert szedésváltozat Manlius nyomdájából

 15. Die Familien Püchler und Stotzingen und die Ortschaften Wimpassing und Stotzing

 16. Neu entdeckte Druckwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes hergestellt wurden

 17. Die Gattungen der Druckwerke von Ungarn bis Mitte des 17. Jahrhunderts

 18. Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron

 19. Egy magyarországi könyvtáros Wolfenbüttelben: Michael Ritthaler (1682–1685)

 20. Selyemre készült hazai nyomtatványok

 21. Ismét a selyemre készült hazai nyomtatványokról

 22. Adatok a XVIII. századi kismartoni nyomdáról

 23. Egy soproni patika nyomtatott hirdetése 1730 tájáról

 24. Korai széles lapszélű kiadványok Magyarországon

 25. Adalékok a „Tükör” című asszonycsúfoló vershez

 26. A 18. századi magyarországi törvénykiadások nyomdai vizsgálata

 27. A 18. századi erdélyi törvénykiadások nyomdai vizsgálata

 28. Über die Anfänge des Buchdruckes in Bistritz

 29. Új nyomdatörténeti adatok Erdélyből

 30. Neu aufgefundene, gedruckte Librettos für Eszterháza in der Zeit von Haydn (1766–1790)

 31. Eisenstädter Drucke (1800–1810) in der Nationalbibliothek Széchényi von Budapest
KÖTET CÍMLAP KEZDŐLAP