HAGYATÉK      
TARTALOM
Írószoba
Írói hagyaték

     Művek
     Életrajzi dokumentumok
Nyomdakész kötettervek
     I. Színdarabok, Tévéjátékok, Hangjátékok
     II. Verses hangjátékok
    III. Semmit sem kaptam készen...
    IV. Egy szociáldemokrata írásai 1935-48
Magnószalagok és kazetták
     Hangjátékok
    Interjúk
    Műsorok a rádióban V.E. műveiből
    Kritikák V.E. műveiről
    Egyéb rádiós anyagok
    V.E. magnóba olvasott művei
Videokazetták
    Tévéjátékok
    Portréfilmek
    Egyéb televíziós műsorok
Megzenésített művek listája

Petőfi Irodalmi Múzeumnak átadva
Országos Széchényi Könyvtárnak
átadva

További tervek: Szeretném DVD-re másolni Apám
      műveit, filmeket, TV játékokat, hangjátékokat
      s egyéb rádiós anyagokat, interjúkat stb.
      Remélem, hogy ezzel a munkával el tudok
      készülni 2016 folyamán, s át tudok adni
      egy-egy példányt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak
     és az Országos Széchényi Könyvtár videotárának.


Attila út, dolgozószoba


A dolgozószoba egy részlete. A falon Kühnel Szabó József: Színek és formák című festménye

Az írószoba
A falakon

Román György: Párizs 1966, 1*1,26cm olaj
Kühnel Szabó József: Színek és formák 1,2*1,12m
Művészi aktfotó Lussa Vince  80*60cm
Sándor Zsuzsa: Lófej Nagyméretű
Don Quijote - rézkalapálás  Kühnel grafikája nyomán
Don Quijote - bronz dombormű   58*10 cm
Tóth Árpád: A véres nyakék,  80*70 cm

Reprodukciók - kisméretűek
Rodin: Szerelmesek
V. van Delft: Don Quijote (Hubay Miklós ajándéka)
P. Delveaux: Le Sacrifice Iphigenie
Picasso: La femme a l`éventail, alatta a festmény-ihlette költemény kézírással
Ajtófélfán kopott lópatkó

Az írószoba nyugati falmezőjén faragott téka, régi korondi
és más zöld cserépedényekkel


Az íróasztalon
Barnára pácolt, egyszerű fenyőfa íróasztal, fiókok nélkül.
Szürke, csuklós karú íróasztallámpa.
Aragonit talpon töltőtolltartó, előtte zöld ceruzavályú papírvágóval.
Achátkőből kialakított gömbalakú tolltartó.
Fából faragott lovacska (Muszka Pista, egy lopott ló története kapcsán kapta).
Faragott cseles pásztordoboz ceruzáknak.
Zöld kerámia tartó legjobb barátjának, Besen Sándornak vésnök-szerszámaival.
Arany János fatalpon nyugvó bronzplakettje.
Lapos pipatartó, pipával (sohasem pipázott, néhanap tréfából rágyújtott).
Kis térplasztika áttetsző plexiüvegből (Kühnel Szabó József ajándéka).
Pléh lapos cigarettadobozon szép kristálydarabok természetes állapotban.
Színes kis madarakról levelezőlap sorozat.
Levelezőlap egy kedves színes rókafejről (Néha feleségét, Margitot Rókácskának becézte).
Kis gömbalakú vésnök-satu vasból.
Papírkosarat az íróasztal mellett nem tartott.
Az íróasztal körül
Színskála táblázat
Lidi pulikutyánk fotója
Holdgömb állványon
Földgömb kisméretű
Margit portréja (fotó Koffán)
Brokátba kötött Margit-versek elkezdve
A könyvespolcokon
Kisméretű rézkarcok, reprodukciói és fotók bekeretezve:

Heine Bartók


A dolgozószoba egy részlete.
A falon Román György: Párizs című képe (1966)

Baudelaire Bajor Gizi
Verlaine Liszt Ferenc
Baudelaire Verlaine-el Petőfi
Dosztojevszkij (nagyobb) Arany János
Franz Kaffka Karinthy Frigyes
Chagall Babits
Chaplin Tersánszky
Ady Endre Szabó Lőrinc
Móricz Zsigmond Kosztolányi Dezső
Tóth Árpád József Attila
Csehov (nagyobb)  

Plakettek: József Attila, Puskin Luther Márton
Szobrocskák: Az írnok bronzszobrocska, Uhu bagoly, Miniatűr bányászlámpa

Művek
Nyomdakész kéziratok kötetekbe rendezve
(Részletes tartalomjegyzék a Bibliográfiában)
I. Színdarabok, tévéjátékok, hangjátékok (1652 oldal)
II. Verses hangjátékok (148 oldal)
III. "Semmit sem kaptam készen... "(esszékötet 336 oldal)
IV. "Hétköznapi levelek" (a Népszavánál 1935-48 között megjelent írásokból
válogatva) Ennél az anyagnál a kézirat nincs összeállítva.
A pontos tartalomjegyzék a Bibliográfiában megtalálható.
Eredeti, kézzel irt kéziratok
- Prózai művek (hangjátékok, regények, novellák)
- Versek
- Írómappák, amelyekben vegyesen vannak prózai művek és versek
(Prózai írások, kezdés variációk, vers variációk, színdarabok variáció)
- Javításokkal teli gépelt versek
Versek, amelyek kötetben nem, csak folyóiratokban stb. jelentek meg.
(Rendezve, gépelt anyag)
Drámák és hangjátékok gépelt példányai (nyomtatásban nem jelentek meg,
és a kötet tervekben sem szerepelnek).
Angi Vera forgatókönyv változatok stb.
Don Quijote (rádió, színmű, televíziós anyagok stb.)
Lefordított művek (regények, novellák, hangjátékok, színdarabok, versek,
ezekről megjelent kritikák).
Filmnovellák és film szinopszisok
Életrajzi dokumentumok
Bibliográfia (szövegszerkesztővel készített 48 oldal)
A szerző műveinek felsorolása, életrajzok, portréfilmek, lefordított művek,
jelentősebb kritikák, interjúk stb.
A Bibliográfia mellékletei:
1. Versek felsorolása különféle csoportosításban,
2. novellák, elbeszélések (kötetek szerint, ABC sorrendben stb),
3. kisebb írások,
4. színdarabok (rendező, színészek stb.),
5. hangjátékok (rendező, színészek stb.),
6. tévéjátékok (rendező, színészek stb.),
7. életrajzi adatok időrendi sorrendben.
(Művek elkészülte, megjelenése, utazások stb.)
Függelék: életrajzi mozzanatok. (Nem irodalmi igénnyel megfogalmazott
vázlatos emlékek, jegyzetek.)
Levelezés
- Kortárs írók hozzá írt levelei (másolatok átadva a Petőfi Irodalmi Múzeumnak.
- Írók, költők hozzá irt versei.
Életrajzok
- Életrajzok lista szerint
- "Hétfőtől vasárnapig" (napi jegyzetek, naplóféle)
- 1955/56. Írószövetség. Felszólalások, cikkek, levelek szövegei
Emlékfélék
- fotók ismerősökkel, barátokkal, pályatársakkal, családdal stb.
- plakátok, fotók, szórólapok (film, színház stb.)
Kritikák V.E. műveiről (kötetekben, újságcikk vagy gépelt formában,
a Bibliográfiában felsorolt sorrendben;

Interjúk (újságkivágások, vagy gépelt formában a Bibliográfiában felsorolt sorrendben);
Írások V.E.-ről (a Bibliográfiában felsorolt sorrendben).
Videokazetták
Portréfilm "Szép szó" (1986, Gábor Pál)
(Muszter 226 perc, kész, sugárzott anyag 51 perc, 2 kazettán)
Magnókazetták
Interjúsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeum számára (kb. 360 perc, 6 kazetta)
M. Pásztor József, Pacsek Józsefné és Kabdebó Lóránt (1974-1987).
Könyvek, tárgyak
Könyvtár, lemeztár (a PIM által listába szedve), dekoráció falon,
íróasztalon, könyvespolcokon stb.

NYOMDAKÉSZ KÖTETTERVEK

I. Színdarabok, Tévéjátékok, Hangjátékok
Ezek az anyagok az életmű-sorozatban nem jelentek meg. (1652 oldal)
Színdarabok

A hosszú előszoba 1972 Madách Színház  
A sárga telefon 1984 Játékszín  
A titkárnő 1955 Nemzeti Színház  
Árnyékod át nem lépheted 1960 Jókai Színház  
Don Quijote utolsó kalandja (1956-57, 1986) 1962 Pozsony és Jókai Színház
1986 Gyulai Várszínház
1986 Veszprémi Petőfi színház
 
Ember a szék alatt 1964 Pécsi Nemzeti Színház  
Kettévált mennyezet 1968 Győri Kisfaludy Színház  
Le az öregekkel! 1987 Nemzeti Színház  
Szuperhallás 1979 Győri Kisfaludy Színház  
Madarak 1962 nem került színpadra
Üvegcsapda 1969 Katona József Színház  
Veszelovits Anna 1987 nem került színpadra

Tévéjátékok

A lepecsételt lakás 1988 január 7.
A messziről jött ember 1981
Aranyszoba 1968 szeptember
A tranzitutas 1983 február
Ágyak a horizonton 1973 szeptember
Drága jótevőnk 1979 augusztus
Félszoba 1971 augusztus
Harmadik emelet jobbra 1971
Kapupénz 1975 október 14
Kőzene (Opera szöveg-könyv) 1983 április
Muslicák a liftben 1978 április
Távolsági történet 1969
Vendég az esküvőn 1971 július
Koraesti látogató 1971 március

Hangjátékok

A leselkedő 1986 ápr.
A részvét hetei 1988 ápr. 4.
Az ezüst kehely 1987 jan. 30.
Bronzutókor 1985 márc.
Kacsasült délelőtt tízkor 1975 febr.
Özönvíz szerdán 1977 febr.
Szélvihar Kőszegen 1952
Veseroham 1974

II. Verses hangjátékok
Az alábbi hangjátékokat a rádió 1943 és 1947 között sugározta, de a "Tűz a Bükkben"
kivételével nyomtatásban nem jelentek meg. (148. oldal)

Tűz a Bükkben
Az elveszett fátyol
A pók hatalma. Játék az igazság győzelméről
A nagyhírű kovács és a lusta legény. Verses példázat


Ezeken a műveken kívül még számos olyan színdarab, tévéjáték, hangjáték van,
amelyeket a színházakban, tévében, rádióban (Nemzeti, Madách, Katona József
Színház stb.) előadtak illetve sugároztak, de nyomtatásban még nem jelentek meg.

III. Semmit sem kaptam készen...

Vészi Endréné által összeállított kötet, amelyben folyóiratokban,
antológiákban megjelent prózai művek vannak feldolgozva.

Írások költőkről, írókról, művészekről, mártír írókról, színházról, a magyar nyelvről.
1935-42 években, a Népszavában megjelent szociográfiai riportok.
Ars poétikák, interjúk, önéletrajzi írások stb. (Összesen 336 oldal.)

Káprázatok évei
Múlhatatlan arcok
Arany János estéje
József Attila
          József Attila. Levegőt!
          Megint csak József Attiláról
Illyés Gyula
          Illyés egy fiatal tekintet tükrében
          Csonka rekviem. Illyés Gyula
Kassák Lajos
          Előszó egy vers elé - Kassák Lajos
          Csonka rekviem. Kassák
          Részlet Kassák Lajos születésnapjára írt magánlevélből
Babits Mihály
Móricz Zsigmond és József Attila
Hajnal Anna

          Hajnal Annáról
          Hajnal Anna összegyűjtött verseiről
Nagy László elment
Vas István összegyűjtött versei, 1963.
Berda Józsefhez intézett dorgáló levél a Népszavában 1945. december 1-én

Tiszteletadás mestereknek
A hasonlíthatatlan - Tolsztoj
Vázlat-töredék Dosztojevszkijról
Vázlat-töredék Csehovról
Kitépett lapok egy utinaplóból - Gusztáv Flaubert
Gabriel Garcia Márquez
Napló dátum nélkül - Brassai - Picasso
Emberi varázslat - Marcel Marceau

Találkozások hatósugarában
Egy magatartás költészete - Komlós Aladárról
Keresztury Dezső
Villanó képek -.Illés Endre
Látogatóban Sziráky Judithnál
Életjel a sceauxi csöndből - Szélpál Árpád
Palotai Boris halálára
Hárs László utolsó varázslata
Lussa Vince - A szépség szuggesztivitása

Derékbatört életek 1944-46
Pásztor Béla
Vándor Lajos
Révész Béla Szemtől szembe c. könyvéről
Zsigmond Ede emléke
Fenyő László
Két elfelejtett költő
         Keszthelyi Zoltán
         Reményi Béla - Fanyar rekviem

Semmit sem kaptam készen...
Negyvennyolc év
Pályám emlékezete

Öt évtized zárójelében
Színház és költészet - Utószó a Don Quijote utolsó kalandja című drámához
Színházról - színészekről
Az érzékenység határai
A magyar dráma nyelve - Színházi kerekasztal beszélgetés
Két évtized zárójelében - Angi Vera
Kitalálni a valóságot
Munkásábrázolás-emberábrázolás

Beszélgetések
Elveszett otthonok - Rádió-beszélgetés Kabdebó Lórándtal
Látogatóban - Katona Éva interjúja
Koppány Zsolt beszélgetése Vészi Endrével (1987)
Mezei András beszélgetése Vészi Endrével
Beszélgetés Nádor Tamással a rádiójátékról
Tündöklő absztrakció mélyén a valóság... Szémann Béla interjúja
Részlet Nádor Tamás interjújából
Bonyolult kérdés, töprengő válasz - Válasz a Vigília körkérdésére
Válasz a Janus Pannonius Híradó körkérdéseire

Jegyzetek a főtémához
Párbeszéd és monológ
Egyszeri és megismételhetetlen
A leltár hiányai
Rendteremtés
Elpocsékolt percek
Fentről
Magánlevelek
A leltár morális kényszer
Angelikaváros
Honvágy
Egy délolasz Svájcban
Művészélet
Helycsere

Írói indulásom idejéből
Szakmák helyzete
       A textilmunkásokról
       Városépítő Kőművesek
       Szakadatlan hajszában
       "Forró" szakmák a kánikulában
       Egy évszázados szakma haldoklása
Hogyan élnek?
       Akik a hulladékból élnek
       Vasárnap délután... Tanulságos látogatás a "hepajban"
       Gyerekek, akik kenyerüket az utcán keresik
       Beszélgetés egy "kifutófiúval", aki 64 éves
       Szappanfőző a bakon

Tudósítások a helyszínről
       Az a régi "Fecskefészek" ...
       Zene és ének hangjainál - nyilas fröccsünnepély a Lipótvárosban
       Mókusvásár, galambvásár a budapesti Városháza udvarán
       Már nem vándorolnak a sínek Pestújhelyen

Több mint történelem
       Az 1941-es évi karácsonyi Népszava 

IV. Egy szociáldemokrata írásai 1935-48

A NÉPSZAVÁ-ban 1935 és1948 között megjelent írásokból válogatott kötet-tervezet.
Vészi Endrének tizenkilenc éves korától, 1935-től jelentek meg írásai a Népszavában
(a Népszava Naptárban, a Májusi emléklapban, a Hét Hangban, a Mérlegben stb.).
A kezdettől 1948-ig megjelent közel ötszáz írásból történt a válogatás, főképpen
a nem szépirodalmi anyagból, a következő csoportosításban:
1. Politikai, közéleti írások, cikkek, tudósítások;
2. Munkás-szociográfiák, riport-sorozat szakmákról;
3. Válogatás rovatszerűen megjelent írásokból;
4. Elfelejtett írókról, mártírírókról;
5. Politikai töltetű versek az 1942-44-es évekből.

1. Politikai és közéleti írásokból (Cikkek, tudósítások)
A harmadik nemzedék koszorúja
Egy szociáldemokrata levele (Egyesülés előtt a tiszta szavazásról)
Szakasits Árpád könyvéről (Mit láttam a Szovjetúnióban)
Ezerkilencszázharminchárom szeptember elseje
Életünk értelme (vezércikk) 1947 május 18.
A szabadság évfordulója
Az ezeréves úri Magyarország milléniumi dicsfénye 1946
A debreceni trónfosztás - példa és tanulság 1948 április 14.
Védelmet és segítséget az ifjú munkásoknak
Az a régi "Fecskefészek" 
1949 augusztus
Zene és ének hangjainál - nyilas fröccsünnepély a Lipótvárosban 1944 február 10
Szakmai gyűlések margójára
A londoni rádió a háború alatt
Munkások népestje a Vasasban (Móricz Zs. és Darvas J. is ott voltak)

2. Munkás-szociográfiai írások és riportok
Emberek beszélnek az elérhetetlenről 1939 augusztus 1
Gyerekek, akik a kenyerüket az utcán keresik
1939 szeptember 17.
Asszonyok hólapáttal 1940 január 26.
Szegények vasárnapja - Fürdőzők a Szigeten 1940 június 29.
Akik a hulladékból élnek
1940 augusztus 14
Gőzben, forróságban, zajban, hajszában. A mosodai munkásokról 1939 július 13
Gépies mozgás, feszült figyelem - állandó zörejben. A textilmunkások 1939 augusztus 17.
Forró szakmák kánikulában. A sütőüzem, a mosoda, a konfliskocsis, a szappanfőző
1940 júl.19.
Esztergályosok és gépmunkások között 1940 március 12.
Gyűlölöm a lépcsőket ... a hatvannégy éves kifutófiú
1936 augusztus (Pesti Napló)
Egy szénkihordó elmondja az életét 1939 április 23.
A szűcsmunkás kilenc hónapon át munka nélkül ődöng 1940 február 8.
"Egész nap ráérek" Kánikulai körséta egy téren a ráérők között 1938 július 31.
Egész nap viharzott a játék, a jókedv, zengett a dal - A munkásifjak gödi sportünnepélye
                   augusztus huszadikán 1939 augusztus 23
Egy évszázados szakma haldoklása. A fafaragó
1939 szeptember 29
Egy nemes szakma regénye. Az ötvösség tegnap és ma 1939 október 20
Inasnak lenni 1939 április 7
Munkások fehérben - Szakadatlan munka, kevés fizetés a kórházakban 1940 november 24
Tetőtől talpig 1946 december 12.
Hogyan kerül az újság  az uccára - késő esti rikkancsverseny 1939 szeptember 6.
A Népszava üzemi őrjárata
Így készül a Népszava - Szerkesztőségi séta a munka kezdetétől a rotációs gép megindulásáig 1940 december 25.
Már nem vándorolnak a sínek Pestújhelyen 1949 május 29.
Mókusvásár, galambvásár a Városháza udvarán
1940

3. Válogatás a rovatszerűen megjelent írásokból
Reflexiók politikáról, jelenségekről, eseményekről, érdekes emberekről
Rovatcímek:
A hír margójára
Útközben
Hétköznapi levél
Címszavak stb.

4. Mártírírókról. - elfelejtett írókról
Pásztor Béla
Zsigmond Ede
Vándor Lajos
Nagy György
Kerekesházy József
Bródy László stb.

5. Politikai töltetű versek az 1942-1944-es évekből
Bűnös
Már nem a szelíd béke...
A világ beteg most, nem én
Inas létemre alkotó
Fölfelé
Szerelemért haltak éneke
Jób éneke
Folytassátok
Egésszé hevíti szívünk
Ne felejtsetek el


Magnószalagok és kazetták

Hangjátékok (a hagyatékban megtalálhatók)

CÍM DÁTUM HOSSZ

Szalag

Kazetta

A lepecsételt lakás 1983 szeptember 49 perc 28 11
A leselkedő 1986 április 54 perc   24
A Piros Oroszlán 1962 február 24 perc 30 23
A részvét hetei 1988 április 4 38 perc   27
A sárga telefon 1979 45 perc ?26 ?
Ágyak a horizonton 1968 május 69 perc 30 13
Albérlők címen 1967 május   11 20
Bronzutókor 1985 március 56 perc   22
Bukósisak 1973 július     9
Ember a tetőn 1965 május 54 perc 26 4
Félhomályos zóna 1963 június 51 perc   17
Földszint és emelet 1974 május 51 perc 26 5
Hárman 1976 január 35 perc 26 7
Hibernált ügy 1980 március 42 perc 11 10
Jóisten farmerban 1984 október 50 perc 28 2
Kacsasült délelőtt tízkor 1975 február 52 perc 26 8
Kora esti látogató
(
A látogató címen
)
1970   11 21
Nyárközép csodái 1981 október 30 50 perc 28 1
Nyulacskáim 1977 július 50 perc 26 3
Özönvíz szerdán 1977 február 55 perc 26 6
Passzív állomány 1966 szeptember 57 perc   28
Statisztika 1964 szept. 27 47 perc   12
Veszelovits Anna 1990 február 10 71 perc   26

Jelentősebb interjúk magnószalagon, kazettán
1974 október 2 Interjú a PETŐFI IRODALMI MÚZEUM archívuma számára, M. Pásztor József
         Magnószalag: PM1. 60 perc és PM2. 5 perc
1978 március Interjú a PETŐFI IRODALMI MÚZEUM archívuma számára, M. Pásztor József
         Magnószalag: PM2. 60 perc
1985 december 5 és 20. Interjú a PETŐFI IRODALMI MÚZEUM archívuma számára Pacsek Józsefné
         Magnószalag: PM3 és PM4. 2*60 perc.
1986 április 21. Interjú a PETŐFI IRODALMI MÚZEUM archívuma számára Pacsek Józsefné
         Magnószalag: PM5. 60 perc
1987 május 18. Interjú a PETŐFI IRODALMI MÚZEUM archívuma számára Kabdebó Lóránt
         Magnószalag: PM6. 90 perc

1976 "Idéz a mű, a szó, az ének". Rádióportré V.E.-ről. Összeállítás versekkel, zenével.
         Rendezte és szöveg: Siklós Olga, zene: Tamási Zdenkó, versmondók: Gábor Miklós,
         Tímár Béla, Kállai Ferenc, Gelley Kornél, Venczel Vera.
1976 október 15 Szerzői est a Fészek klubban. Bevezető: Hubay Miklós
         Magnókazetta 14.A/000-B/281 70 perc
1980 Rádióinterjúk. Találkozások, Albert Zsuzsa. 25 oldal, az interjúknál található a hagyatékban.

Műsorok a rádióban V.E. műveiből
(Rádióelőadások, interjúk, portrék, "A hét költője", költői estek stb.)
1949 Amíg megnő az inas. Rádiójelenet. Versek, jelenetek az inaséletből.
         Összekötőszöveg. (Szöveg van)
1958 A csobánkai teknő. Rádiójelenet.
1967 május 9. (Kossuth) A varázsló kalapjában. Új verseskötetéről beszél V.E.
         A hét némaság kapujában. Bevezeti: Koczkás Sándor
         Versmondók: Mensáros László, Csernus Mariann, Bánffy György, Vészi Endre
         Magnókazetta 11.B/167, 11 perc
1971 Vészi Endre költészete. Önálló, nagysikerű műsor. Szerkesztő: Albert Zsuzsa
         Elhangzott: Óda a Gellért-eszpresszóhoz; Húgom-anyám; Mégegyszer Margitnak;
         Par avion; Bartók fonográfja; Rózsák tűzhalála; Vasárnap tiszta szó; Idegen kirakatok;
         Vázlat a hagyatékról; Örökséghagyó; Idegen város; Jövő teleim emléke;
         Téli zene; És így növeszti a nyárba... ; Írószobám: ...
1975 január 7. Feleségemnek. Versműsor. Elhangzott: Otthonok; Feleségemnek.
         Elmondta: Szabó Gyula
        Magnókazetta: 12.B/308. 7 perc
1975 január 20 Megjelenés előtt: Gyerekkel a karján. Bemutatjuk V.E. regényét.
         Bevezeti a szerző
         Közreműködik: Fazekas László, Hegyi Péter, Kéry Gyula, Lázár Gedeon és
         Venczel Vera, Szerkesztő: Manger Gabriella, Rendező: Török Tamás
         Magnókazetta: 7. B/040 23 perc
1975 április 19. Vészi-est az Angelikában. Irodalmi Színpad. Bevezető: Domokos Mátyás.
         Versmondók: Balogh Emese, Zách János, Szerkesztő: Jancsó Adrien, Szentpál Mónika

1975 október 6-12 A hét költője, Szerkesztette: Manger Gabriella
         Hétfő, Kossuth, 9h30 Verseit elmondja V.E., Bev.: Fodor András.
         Folytatólagos vallomás; De hol a csúcs.
         Péntek, Kossuth, 10h35 Évszakok.Elmondja V.E. Téli zene; Hegedű, brácsa,
         citera, dob; Nyármarasztaló
         Szombat, Bartók 16h50 Verseit elmondja V.E. Húgom-anyám; Anyakönyv
         Vasárnap, Petőfi 10h22 A teljesség igézetében. Verseit elmondja V.E.:A teljesség
         igézetében; Őr és fogoly; Anyakönyv; Évszakok.
         Magnókazetta 14.B/281, 20 perc
1978 május Zenés műsor Vészi Endrével, Mit jelent a zene Vészi Endre számára.
         Szerkesztő: Benczés Magda (a szöveg megvan)
1979 január 20 Megjelenés előtt: Gyerekkel a karján, Szerkesztette: Manger Gabriella,
        Bevezető: Vészi Endre, Rendező: Török Tamás, Közreműködik: Venczel Vera,
        Farkas László, Kéry Gyula, Lázár Gedeon.   23 perc
1980 október 7. Társalgó. Őszi beszélgetés a nyárról. Szerkesztő-műsorvezető: Kulcsár
        Katalin.  Beszélgetés; A szabaduló (Elmondja Sinkó László);
        Rác fakanál, 1980 (Énekli: Dévai Nagy Kamilla)
        Magnókazetta 13.B/256. 18 perc
1981 április. Vészi Endre: Vallomás Budapestről. Szerzői est Szécsényben, az Elzett
        Művek Zár és Lakat Gyáregységében, Szerkesztette: Dorogi Zsigmond, Zene: Gryllus
        Vilmos triója, Bevezető: Vargha Balázs. Elhangzott: Folytatólagos vallomás
        (Nagy Attila); Inas létemre alkotó (Benkő Gyula); Eszmélet (Kállai Ferenc);
        Ködös reggel (ének kísérettel) (Grillus trió); A piros terem (Benkő Gyula);
        Maglódi út, 1933 (Kállai Ferenc); Márciusi reggel (Nagy Attila); A tér (Zolnay Zsuzsa);
        Attila út. Promenád (Váradi Hédi); Krisztina. Zöldfa (ének kisérettel) (Grillus trió);
        Óda a Gellért eszpresszóhoz (Nagy Attila); Kérdés, Felelet (Benkő Gyula);
        Húgom - anyám (Kállai Ferenc); A Naphegyen át (Várady Hédi);
        Mindenütt, mindig (Nagy Attila); Egy roncstelep felülnézetben (Zolnay Zsuzsa);
        Rézmadár (ének kisérettel) (Grillus trió); Egy csehó csillaga (Kállai Ferenc);
        Brácsa, citera, dob (Várady Hédi); Akácfa, akácfa (Nagy Attila);
        Faragott gégék, ezüst koponyák (Benkő Gyula); A Horváth-kerti forzíciák (Kállai Ferenc);
        Már minden életrajzi (Nagy Attila); Származástan (Benkő Gyula); A város falára (Nagy Attila);
        Őszrobbanás (Benkő Gyula); Az utolsó tangó Budapesten (Várady Hédi);
        ... és az az ablak (Benkő Gyula); Óda a buszbérletemhez (Zolnay Zsuzsa).
        Magnókazetta 18.A/000, 44 perc
1981 december 7-13. A hét költője. A verseket elmondja: Bálint András, Gábor Miklós,
        Horváth Sándor, Balkay Géza. Elhangzott: Otthonok; Inas létemre alkotó; Örökséged;
        Nagymama halálára; Élni; Milyenek is a barátok; Negyven és ötven között;
        Rapszódia tél közepén; Arckép emlékezetből; Rokonok tánca; Anyakönyv;
        Arckép ezer tükörben; Fogságba ejtett holnap; Kirándulások; A Naphegyen át.
1982 január Adalék életrajzhoz. Szerkesztő: Linka Ágnes.
        Elhangzott: Beszélgetés a kertről (Horváth Sándor); Micsoda mérték szerint (Gábor Miklós);
        Vérmezei elégia (Horváth Sándor); Adalék életrajzhoz (Balkay László).
        Magnókazetta 9.
1982 március 31. A rádió könyvklubja. Irodalmi est a kecskeméti megyei Művelődési
        Központból . Vendégek: Rákos Sándor, Vészi Endre, Gábor Pál.
        Műsorvezető: Czigány György. Közreműködik: Moór Mariann, Végvári Tamás.
        Rendezte: Vadász Ilona. Szerkesztő: Albert Zsuzsa. Értünk is fussatok paripák
        (Moór Mariann) Elhangzott: És az az ablak... (Vészi Endre)
        Magnókazetta 19.B/000. 28 perc
1982 május 23 Az Utolsó tangó Budapesten (Vészi Endre - Wolf Péter)
        Kisded játékaim. Bárdi György műsora
        Magnókazetta: 4.B/305. 5 perc
1982 "Jó éjszakát". Zoltán Péter műsora V.E.-ről és V.E.-vel. A mikrofonnál: Vészi Endre.
        Szerkesztő: Zoltán Péter. Versek, kispróza, megzenésített vers, kedvenc lemezei,
        átkötő szöveg. A teljes műsorterv megvan az elhangzott versek listájával.
1983 május 7. Irodalmi figyelő. Egy ember a retikülben - avagy az irodalom t
        többműfajúságáról beszélget Borbély Sándor, Hegedős Mária és Vészi Endre.
        Szerkesztő: Sumonyi Papp Zoltán. 30 perc magnó
1983 Könypremier. Hattyú az udvar fölött. Szerkesztette: Simon László.
        Rendezte: Kőváry Katalin Vezette: Tarján Tamás. Közreműködött: Fodor András,
        Varga Balázs, Vészi Endre, Gáti József, Papp Zoltán, Szabó Gyula, Grillus Vilmos
        Magnókazetta 19.A/000. 42 perc
1984 május 18 "Gondolat " Új verseit elmondja V.E. Szerkesztő: Dorogi Zsigmond.
        Elhangzott: Arany és fekete; Ha ki túlélte; Folytatást igénylő vers; Mint feszített szárny
        Magnókazetta: No.5B/250. 8 perc
1985 január 30. Visszapillantó tükör. A Művelődési Minisztérium, a Szakszervezetek
        Országos Tanácsa és a Magyar Rádió irodalmi vetélkedője.
        Játékvezető: Rapcsányi László Elhangzott: A teljesség igézetében.
        Közreműködött: Papp Zoltán
        Magnókazetta 18.B/162. 13 perc
1985 szeptember 22. Mindenki könyvtára. Angi Vera. Bevezeti: Ungvári Tamás.
        Közreműködik: Bodnár Erika, Avar István, Császár Angéla. Rendezte: Vadász Ilona
1986 október 18 "Értünk is fussatok paripák" A 70 esztendős Vészi Endrét köszönti a
        Magyar Írók Szövetsége, a TIT és a Magyar Rádió a Kossuth Klubban.
        Bevezeti Fodor András. A költővel Sumonyi Papp Zoltán beszélget.
        Közreműködik: Benkő Péter, Hámori Ildikó, Hegedüs D. Géza, Mádi Szabó Gábor,
        Oszter Sándor és Vitai Ildikó. Szerkesztőrendező: Dorogi Zsigmond
        Magnókazetta: 25.A/000-B/vége
1986 október "A hét költője" A műsorújságban megjelent:
           Egy szerepjátszónak:
              Jaj mindig kézenállni fejtetőn
              a belső ajtót soha kulcsrazárni
              fölvarratni a lelki ráncokat
              örökké készenlétbe Ennél bármi -
              a leleplezett vénség is nagyobb
              és humánusabb adomány A hullás
              tragikus gyönyörét nem oldja föl
              az önáltató örök megújulás
              A magam részéről nem hárítom
              a szép hibátlan testű ifjúságra
              hogy csillag-zuhanásnak mondja azt
              ami egy ember végső zuhanása.
         Hétfő, Kossuth 9h30 Otthonok. A verseket elmondja Balkay Géza, Bálint
                 András, Gábor Miklós és Horváth Sándor. Szerkesztő: Linka Ágnes.
                 Rendező: Bencze Zsuzsa
         Péntek, Kossuth 10h05 Élni. Vészi Endre versei.
                 Elmondja Bálint András és Gábor Miklós
         Szombat, 3. műsor, kb. 21 h. Variánsok az Archoz. V.E. versei.
                 Elmondja Papp Zoltán
         Vasárnap, Petőfi 13h30. Hattyú az udvar fölött. V.E. versei.
                 Szerkesztő: Sumonyi Papp Zoltán
1987 augusztus 27. Az olvasóhoz c. műsorban vers.
1987 szeptember 5. Petőfi. Adalék életrajzhoz. V.E. versei.
         Elmondja: Balkay Géza, Gábor Miklós és Horváth Sándor.
         Szerkesztő: Linka Ágnes. Rendező: Bencze Zsuzsa
         Magnókazetta 9.B/86, 22,5 perc.
1987 szeptember 23 Látogató (Jékely, Nemes Nagy Ágnes, Ágh István, Csoóri Sándor)
         Vészi Endre: Fekete földtől fekete égig. Szerkesztő: Linka Ágnes
1988 április 4. Szabadság. Versműsor (Áprily, Balla, Nagy László, Kormos, Vészi stb.)
         Szerkesztő: Linka Ágnes
         Rendező: Szabó Kálmán
1988 szeptember 8 25 perc irodalom. Vészi Endre: A hetedik udvar.
         Felolvassa: Kézdy György Szerkesztő: Filippinyi Éva
1988 december 11. Arckép ezer tükörben. Vészi Endre versei.
         Versmondók: Balkay Géza, Bálint András, Gábor Miklós, Horvát Sándor
1989 július 27. Szóról szóra. Zenés irodalmi magazin. Szerkesztő: Dorogi Zsigmond
          Kristó Nagy István. V. E. Forró drót c. műve. (Acél Annával)
          "V.E. hívei tudják, hogy a novella - már-már kihaló nehéz műfaj, de ő avatott művelője.
          Mondanivalója kerek - szívvel teli, a kisemberekkel együttérző és társadalmi
          mondanivalója van. Sose volt sematikus, az emberség áradt belőle és ezért
          nem lehet meghatottság nélkül olvasni. - Mindig modern megoldásokat talál,
          mégis realista. Ólmosi-Bleier - még maga a név is milyen találat, a művészet
          elleni árulás, rossz irányítás kritikája, majd átcsap az abszurdba, szépirodalom
          ez a javából. Az indítás, az 1933 nyarán, a Le az öregekkel, a kilátástalanság
          együttérző remekei. és a finom humor, és mindig és mindenütt a történelmi háttér.
          " Egy novella a kötetből: Lekérés".
          Párbeszéd: talán Mácsai.
Mikor? Tanít a táj. Emlékek, otthonok V.E. életében, munkásságában.
          A műsort összeállította és a riportokat készítette: Filippinyi Éva.
          Rendező: Vadász Ilona. Közreműködik: Lőte Attila, Szabó Gyula, Szilágyi Tibor
          Magnókazetta 16.A/000. 56 perc
Mikor? Zenés séta Budapesten (az anyag megvan, csak az utolsó oldal hiányzik)

Kritikák V.E. műveiről
1961 május 2. Béládi Miklós Fohász szigorúságért c. verskötetet ismerteti
1964 szeptember 27. A Statisztika kritikája. Valószínűleg a Statisztika első rádiós
         adása után hangzott el. Magnókazetta 12.B/181. 9 perc
1979 nyara Domokos Mátyás beszél a "Farsangi király" c. verskötetről.
1980 Kritikusok Fóruma. Borbély Sándor. Farsangi Király
         Magnókazetta No.3b/241. 9 perc
1980 július. Minden versek titkai. Farsangi király. Lator László interjú V.E.-vel
         Magnókazetta 15.A/000-417 és 14.B/602. 29 perc
1987 július Lator László Vészi Endréről
1987 december 23. (Kossuth) Vészi Endre: Árvai bolyongásai.
         Koczkás Sándor könyvszemléje
         Magnókazetta 10.B/139. 18 perc
1988 szeptember 8. Könyvről könyvért. Zsoldos Péter műsora
Mikor? Olvastam egy novellát. Mátyás István műsora .A kredenc tündérei.
         Közreműködik: Tomanek Nándor Magnókazetta: 15.B/000. 24 perc

Egyéb rádiós anyagok
1953 Bulgáriai útijegyzetek
1956 június Tompa Pufi emlékezik A titkárnő c. drámára, szerepére, ebből részlet.
         (Megvan a műsor írásos anyaga.)
1956 július 10. Rádióelőadás (reflexiók). (6 oldal ). A szöveg megvan (lásd Kisebb Írások)
         V.E. kézírásos üzenete: "Ágikám, soronként ellenőrizd a rádióadást,
         nem marad-e ki valami, Ik"
1963 január 2. Vándor Lajos emlékezete. Várkonyi Zoltánnal.
1963 március Pásztor Béla emlékezete.
1965 április 17. "Gondolat". A többműfajúságról.

V.E. magnóba olvassa műveit
1967 májusban, Fribourgban Vészi Endre felolvassa rádiójátékát(Albérlők) és versét
         (A fák országa). (Ezek ebben a formában a rádióban nem hangzottak el,
         csak magnókazettán vannak meg)
         Magnókazetta 20.A/000-B/200, a vers: 20.B/200-225
1969 május 2-30. Rueil-Malmaisonban írta Vészi Endre A látogató című hangjátékot.
         Május 31-én felolvassa rádiójátékát (Ez a rádióban ebben a formában nem
         hangzott el, csak magnókazettán van meg)
         Magnókazetta 21.A/000-B/344

Videokazetták (a hagyatékban)
(Tévéjátékok, portréfilm és egyéb televíziós szereplések)

Tévéjátékok HOSSZA KAZETTA HELY
A hosszú előszoba 69 perc VE1 0h00-1h09
A lepecsételt lakás 73 perc VE1 1h09-2h22
A messziről jött ember 67 perc VE4 0h00-1h07
Aranyszoba 54 perc VE6 0h00-0h54
A sárga telefon 89 perc VE2 0h00-1h29
A tranzitutas 70 perc VE2 1h29-2h39
Ágyak a horizonton 60 perc VE9 0h32-1h32
Don Quijote vagy Don Quijote? 87 perc VE7 1h42-2h51
Drága jótevőnk 50 perc VE3 1h55-2h44
El nem számolt évek (Telerekording) nincs meg    
Ember és árnyék 81 perc VE8 0h00-1h21
Félszoba nincs meg    
Időzített villámcsapás nincs meg    
Inkognitóban Budapesten 61 perc VE8 1h21-2h22
Kapupénz 79 perc VE3 0h36-1h55
Koraesti látogató 40 perc VE5   0h26-1h06
Kőzene 36 perc VE3 0h00-0h36
Muslicák a liftben 58 perc VE6 0h53-1h51
Napok a 365-ből nincs meg    
Nyitott ház 92 perc VE4 1h07-2h39
Party 45 perc VE6 1h51-2h36
Távolsági történet 32 perc VE9 0h00-0h32
Telefon (Ikertárs) nincs meg    
Tériszony 39 perc VE7 0h00-0h39
Vendég az esküvőn 26 perc VE5 0h00-0h26

 

Portréfilmek HOSSZA KAZETTA HELY
1981 Folytatólagos vallomás nincs meg    
1986 Szép Szó. Vészi Endre írásai tükrében
  Vágatlan nyersanyag 180 perc VE10 0h00-3h00
  Kész műsor 51 perc VE11 1h16-2h07

 

Egyéb televíziós műsorok HOSSZA KAZETTA HELY
Angi Vera (film) 108 perc VE12 0h00-1h32
Tiltott terület (film) 83 perc VE9 1h32-2h55
Különös ismertetőjel (film) 108 perc VE12 1h32-3h20
STUDIÓ'86 Gyulai Várszínház
Interjú Szegvári Katival
25 perc VE5 1h06-1h31
Nyitott könyv, a Tériszony vetítése után interjú 1974 november 13 perc VE7 0h38-0h51
Egy ház a Körúton. Ezen belül:
V.E.: Utolsó tangó Budapesten
Előadja: Bárdy György
15 perc VE3 2h44-2h58

Megzenésített művek (hiányos)

Kőzene Operaszöveg a tévének. Kottája nincs meg, Székely Endre írta a zenéjét - Csengery Adrienn, Kukelly Júlia - Mikó István rendezte.
Don Quijote utolsó kalandja.  1986-ban a Veszprémi Petőfi Színház és a Gyulai Várszínház előadásában elhangzott darabban énekelte a kórus a Hét stanza az utolsó kalandhoz című verset, amelyet Kocsák Tibor zenésített meg.
Az utolsó tangó Budapesten - költemény - Wolf zenésítette meg és Bárdi énekelte. (Utána néhány hónappal Adamis Anna ugyanezt a verstémát verselte meg a maga szintjén és Darvas Iván énekelte többször.) Többen megglosszázták!
Rác fakanál, 1980.  Szentendrei vers. Dévay Nagy Kamilla énekli műsoraiban.
Esős vallomás - Kővári József
Fekete vihar éjszakája - December kékben Székely Endre
Négy költemény egy műsorban Székely Endre

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMNAK
átadott bibliográfiai anyagok esetenként eredeti példányai, esetenként másodpéldányai
(például írói levelezés) a bibliográfiában részletesen szereplő felsorolás szerint.
1989 június 15-én átadott anyagok
Kitüntetések, plakettek eredeti dobozokban kísérőlevelekkel külön dobozban
lista szerint (M.N. Zászlórendje, I.,II. és III. József Attila díj, Kossuth díj, Pro Urbe stb.).
Megjelent kötetek (regények, novellás- és verseskötetek) egy-egy példánya listával.
Nagyméretű fölkartonozott
portré, Balla Demeter munkája
Temetési
koszorúk szalagjai, listával.
Vészi Endre műveinek bibliográfiája, s ennek mellékletei:
I. Versek
II. Novellák, elbeszélések
III. Kisebb írások
IV. Színdarabok
V. Hangjátékok
VI. Tévéjátékok
Vészi Endre könyvtárának, lemezeinek leltára,
a Petőfi Irodalmi Múzeum által feldolgozva
1991 április 15-én átadott anyagok
Írói levelezés (686 levél) ABC sorrendbe rendezve (részben xerox).
Írók, költők versei hozzá (30 vers).
Közéleti írások. 1955/56. Írószövetségi felszólalások, cikkek, levelek
Nem írói levelezés
- Közélet. Írószövetség etikai bizottsága - a Népszava kádervéleményei 1952/53/54 évekből
Lektori vélemények. Szépirodalmi Könyvkiadó, Filmgyár dramaturgiai
tanács jegyzőkönyve. Munkásmozgalmi Intézet stb.
Egyesületi tagságok listája és igazolványai (hiányos, később kibővítve)
Egyebek:
Kossuth díj, üdvözlő levelek, táviratok
Nívó- és egyéb díjak oklevelei (xerox)
Néhány érdekesebb olvasói levél (xerox)
Pótlás az 1989-ben átadott kitüntetések kísérőleveleihez
Pótlás az 1989-ben a PIM által földolgozott könyv- és lemeztár listájához. Szentendrei könyvek.
Pótlás az 1989-ben a PIM-nek átadott saját kötetekhez - kézírásos javításokkal.
1992 júliusában átadott anyagok
Írói levelezés, pótlás a PIM-nek 1991-ben átadott anyaghoz (xerox)
Iratok, levelezés, nem írói
Életrajzi adatok dátumokkal. Sajátkezű életrajz 1948-ig.
Színházi és filmplakátok, műsorfüzetek
Bálint Endre rajza (32*23 cm) - 1943. Születésnapi köszöntéssel 1987
Nagy László rajza az Élet és Irodalomban. (Az eredeti rajz elveszett a szerkesztőségben)
Megzenésített versek kottái, rajzok, újságkivágások, képek


AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRNAK átadott anyagok
1999 január 13-án átadott anyagok
Művek
Nyomdakész kéziratok kötetekbe rendezve
- Színdarabok, tévéjátékok, hangjátékok (1652 oldal)
- Verses játékok (148 oldal)
- "Semmit sem kaptam készen... " (esszékötet 336 oldal)
Kisebb írások a Bibliográfia 3. sz. melléklete szerint
Kisregények, amelyek napilapokban jelentek meg
Filmforgatókönyvek
Egyes művek (színdarabok, hangjátékok, televíziós játékok) gépelt példányai.
Televíziós technikai forgatókönyvek
Versek
, amelyek kötetben nem, csupán folyóiratokban jelentek meg.
Írások tematikai csoportosításban
- ÍRÁSOK JÓZSEF ATTILÁRÓL írások, versek gépelt listával (hiányos)
- MARGITNAK Versek az 1. sz. melléklet szerint rendezve.
- ÍRÁSOK BUDAPESTRŐL írások, versek gépelt listával (hiányos)
Versek a fiókból 1953-57 Elveszett évek erdejében.
Néma antológiák. A Bibliográfia 1.sz. melléklete szerint rendezve.
Versek 15-16 éves korából (1931-33) mellékelt listával.
Életrajzi dokumentumok
Bibliográfia (szövegszerkesztővel készített 48 oldal) a hét melléklettel.
Életrajzok
Kritikák
V.E. műveiről (műfajok szerinti csoportosításban)
Szerződések színházakkal, kiadókkal stb.


2003 március 19-én átadott anyagok
Vészi Endre hagyatékából 2003 márciusában a Széchenyi Könyvtárnak átadott anyagok, 16 dobozban és egy nagyméretű dossziéban elhelyezve.
Jelzete: Fond 521. Szerzeményi naplószáma: V.9/2003.
Dobozok szerinti lista:
1.
1. Nyomdakész kéziratok
        1.1 Esszékötet: "Semmit sem kaptam készen"
        1.2 Verses játékok
        1.3 Versek, amelyek kötetben nem jelentek meg.
2. Művek kéziratban
(Nyomtatásban nem jelentek meg, a kötettervekben sem szerepelnek)
         2.1 Hangjátékok
                     Nevezetes nyár        1958 dec.
                     Vadrózsa utca          1959 ápr.
                     Nyárközép csodái    1981 okt.
         2.2 Színdarabok
                    A műfordítónő hét vacsorája          1959
                    Kapupénz                                        1975
                    Madarak (Javított példány)           1962
                    Statisztika (Irodalmi Színpad)        1967
                    Varjú doktor (Madách Színház)
3. Felkérésre írt filmforgatókönyvek

2. Nyomdakész kéziratok: színdarabok, tévéjátékok, hangjátékok
I. Színdarabok, Tévéjátékok, Hangjátékok
(lásd lista csatolva)

II. Verses hangjátékok
Az alábbi hangjátékokat a rádió 1943 és 1947 között sugározta, de a "Tűz a Bükkben" kivételével nyomtatásban nem jelentek meg. (148. oldal)

Tűz a Bükkben
Az elveszett fátyol
A pók hatalma. Játék az igazság győzelméről
A nagyhírű kovács és a lusta legény. Verses példázat

 III. Semmit sem kaptam készen...
Vészi Endréné által összeállított kötet, amelyben folyóiratokban,
antológiákban megjelent prózai művek vannak feldolgozva.
(Lásd Tartalomjegyzék csatolva)

IV. Egy szociáldemokrata írásai 1935-48
A NÉPSZAVÁ-ban 1935 és1948 között megjelent írásokból válogatott kötet-tervezet.
(Lásd Tartalomjegyzék csatolva)
3.

1. Lefordított művek
              Színdarabok
             Hangjátékok
             Novellák, kötetek
             Versek
2. Idegen nyelvű kritikák
3. Levelezés fordítókkal
4.
Angi Vera
        Technikai forgatókönyv
        Szinopszis, cikkek, szerződés stb.
Don Quijote utolsó kalandja
        Fényképek
        Kotta (Kocsák Tibor)
        Változatok, rádiójáték
        Plakátok
Semmit sem kaptam készen c. esszékötethez eredeti anyagok
Kéziratok
         Versek levélpapíron
         Kolofón kötetek
5.
Kéziratos versek
6.
Kézírással
          Versek
          Verses játékok
          Színdarabok
          Regények
          Kisregények
          Novellák
7.
Kézírásos
            Versek
            Rendhagyóan apró betűkkel írt próza
            Jegyzetek utazásokról
Nyugat folyóirat néhány száma első verseivel

8.
Életrajzok
Érdekes kritikák
Szerzői estek, író-olvasó találkozók
Közéleti írások
Naplójegyzetek
Műveket inspiráló forrásanyagok
9.
Írói levelezés
Kritikák
Interjúk
Írások V.E.-ről
10.
Vegyes írásos emlékek
Írások Budapestről
Versek 15 éves korából
Írások József Attiláról
Margit versek
Étlapok
Folyóiratok (Válasz, Gondolat, Költészet, Pesti Kalendárium)
11.
Az íróasztal tárgyai

12-13-14. V.E. könyvei
 

CÍM MŰFAJ

ÉV

KIADÓ

OSZK

A gyökérember és a sziréntulajdonos Novellák

1984

Magvető

4

A hosszú előszoba Kisregény

1970

Magvető

2

A hosszú előszoba Kisregény

1973

Magvető zsebkönyvtár

1

A két vöröshajú Regény

1948

Népszava

3

A küldetés Regény

1954

Ifjúsági Könyvkiadó

1

A messziről jött ember Novellák

1982

Magvető

1

A Piros Oroszlán Drámák

1971

Magvető

1

A teljesség igézetében Versek

1975

Magvető

2

A tranzitutas Novellák

1979

Magvető

2

A túsz zavarbaejtő halála Novellák

1972

Szépirodal.

3

A varázsló kalapjában Versek

1967

Magvető

1

Arckép ezer tükörben Versek

1964

Magvető

3

Árvai bolyongásai Novellák

1987

Magvető

1

Az ezüst kehely Novellák

1995

Magvető

1

Az ittmaradó város Versek

1989

Magvető

1

Boldog grafikon Versek

1949

Révai

1

Csillagtérkép Versek

1956

Szépirodalmi

2

Darazsak támadása Novellák

1964

Szépirodalmi

2

Ember a retikülben Kisregény, novellák

1984

Magvető

4

Ember és árnyék I.II. Novellák

1975

Magvető

3

Estély az Izabellán Novellák

1980

Magvető

1

Farsangi király Versek

1979

Magvető

2

Félhomályos zóna  Hangjátékok

1976

Magvető

3

Folytatólagos vallomás
Versek szülőföldemről
Versek

1981

Békéscsabai Nyomda

SOK

Forró drót Novellák

1989

Magvető

3

Hány perc a nyár Versek

1986

Magvető

3

Hattyú az udvar fölött Versek

1983

Magvető

8

Inkognitóban Budapesten Kisregény, novellák

1976

Szépirodalmi

1

Jóisten farmerban  Hangjátékok

1985

Magvető

2

Jövő teleim emléke Versek

1972

Magvető

2

Két regény Két regény

1981

Magvető

1

Ketten hazafelé Regény

1955

Szépirodal.

1

Kéz a levegőben Két kisreg.

1985

Magv. RaRe

4

Kőzene Novellák

1969

Szépirodalmi

5

Lakoma hajnalban Kisregények, novellák

1960

Szépirodalmi

1

Miért nem szóltatok Regény és színdarab

1986

Magvető

5

Mire tavasz lesz Novella-füzér

1947

Népszava

4

Nyitott ház Kisregény

1977

Magvető

1

Titokzatos párhuzamok Versek

1977

Magvető

2

Tűréshatár Négy kisregény

1982

Magvető

1

Tűz a Bükkben Verses hangjáték

1952

Táncsics

1

Vendég az esküvőn Kisregény, novellák

1968

Magvető

1

Verlorene Gesichter Novellák

1982

Aufbau-Verlag

3

Visszapillantás a jelenbe Versek

1969

Magvető

1


15-16-17.
Gyermekkori sakk-készlet
Gyermekkori dominókészlet
Vészi Endre könyvei (5 db) kézírásos javításokkal:
      Két komédia, színdarabok 2 példány, V.E. kézírásos javításaival
      A titkárnő, színdarab, V.E. kézírásos javításaival
      Elsüllyedt Budapest, verskötet, V.E. kézírásos javításaival
      Ünneprontó, verskötet, Vészi Endréné javításaival
Képek
      Bálint Endre rajza Vészi Endréről
      Nagy László rajza Vészi Endréről (Megjelent az ÉS-ben)
      4 fénykép a Don Quijote utolsó kalandja c. darab 1986-os bemutatójáról
               a Gyulai Várszínházban és Székesfehérvárott
      Picasso: La femme à l'éventail Vészi Endre kézírásos versével
Vészi Endréné levelezése Vészi Endre halála után, kiadókkal, írókkal,
             költőkkel, köztük ismert írók, költők kézírásos levelei.
1956-os újságok, röplapok, kézírásos jegyzetek
Az  "Arany Nimfa" ügy
Filmgyári ügyek
Megzenésített vers kottája
Vészi Endre könyvtárának és lemeztárának listája
A Petőfi Irodalmi Múzeum által a Népszavából kicéduláztatott írások
             kartonjai
Filmplakátok
Érdekes dokumentumok
Vészi Endre egészen apró betűs kézírása
Kautzky Norbert verse Vészi Endrénéhez
Szántó Piroska fedélterve a "Fohász szigorúságért" c. verskötethez
Koppány Zsolt cikke: "A lélek vésnöke - Vészi Endre"