Tétel adatlapja
CÍMLAP
Lanstyák István
Nyelvünkben - otthon

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Előszó (Szépe György)

Nyelvhasználat - anyanyelvi nevelés

Közveleg
Azt hiszem - asziszem - asszem
Malina - málno - máno
Óvjuk vagy irtsuk?
Vannak-e nyelvünkben fölösleges idegen szavak?
Egy kétnyelvű magyar közösség emléke - túl a Kecegárdán
Kétnyelvűség és anyanyelvi nevelés

Kétnyelvű oktatás

Közvelegesség és nyelvoktatás
Kétnyelvű egyén - kétnyelvű közösség - kétnyelvű iskola
Nekünk miért nem jó?
A többnyelvű oktatásról - kilenc tételben

Nyelvpolitika - nyelvi ismeretterjesztés

Melyik nyelv szorul védelemre Szlovákiában?
Név és erőszak
Utcanevek a múló időben
Nyelv és erőszak
Harcaink az egynyelvrendszer ellen
Kis nyelv-e a magyar?
"Szakadár" nyelvek
Széljegyzetek az államnyelvtörvény tervezetéhez
Unokáink is beszélni fogják?

Nyelvtervezés

Kétnyelvűség és nyelvművelés
Gondolatok a nyelvek többközpontúságáról

Utószó
A közölt írások eredeti lelőhelye
TárgymutatóFülszöveg

Az ismert nyelvész írásai a kétnyelvűség-kutatás területéről. A kötet több tárgykörben taglalja a téma alapvető kérdéseit: a nyelvhasználat és az anyanyelvi nevelés problémáját, a kétnyelvű oktatásét, valamint a nyelvpolitika és a nyelvi ismeretterjesztés összefüggéseit. Külön fejezetet szentel a nyelvtervezés (a kétnyelvűség és a nyelvművelés) kérdéseinek.

Forrás: http://www.napkiado.sk