{3-799.} SELECTED BIBLIOGRAPHY

(A bibliography with more numerous Hungarian sources could be found in Erdély története III. 1830-tól napjainkig)


1848 la români. O istorie în date şi mărturii, I-II., ed. by C. BODEA (Bucharest, 1982)

1918 la români. Desăvîrşirea unităţii naţional-statale a poporului român, Documente externe 1916–1918, I-II., ed. by I. ARDELEANU et al. (Bucharest, 1983)

ALBU, N., Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800–1867 (Bucharest, 1971)

ARZ, A., Zur Geschichte des Grossen Krieges 1914–1918 (Vienna, Leipzig, Munich, 1926)

BARITIU, G., Scrierii social-politice (Bucharest, 1962)

BERINDEI, D., L'an 1848 dans les pays roumains (Bucharest, 1984)

BERZEVICZY, A., Az abszolutizmus kora Magyarországon, 1849–1865, I-IV (Budapest, 1922–1937)

BOCHMANN, K., Das politisch-soziale Wortschatz des Rumänischen von 1821 bis 1850 (Berlin, 1979)

BODEA, C., Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834–1849 (Bucharest, 1968)

BOIA, L., Eugen Brote 1850–1912 (Bucharest, 1974)

BOICU, L., Austria şi principatele Române în vremea războiului Crimeii 1853–1856 (Bucharest, 1972)

BOLOGNESE-LEUCHTENMÜLLER,B., Bevölkerungsentwicklung und Berufstruktur, Gesundheits- und Fürsorgewesen in Österreich 1750–1918 (Vienna, 1978)

BOSSY, R. V., L'Autriche et les Principautés-Unies (Bucharest, 1938)

{3-800.} BÖDY, P., Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary 1840–1870 (Philadelphia, 1972)

Bölöni Farkas Sándor: Journey in North America, 1831., trans. and ed. by A. Kadarkay (Santa Barbara, Cal. and Oxford, 1978)

BRATIANU, D. and IRÁNYI, D., Lettres hongroises-roumaines (Paris, 1851)

BUNTA, M. and GYULAI, P., Batiz: Monografia manufacturii de faianţă fină (Cluj, 1971)

BURIAN, P., Die Nationalitäten in 'Cisleithanien' und das Wahlrecht der Märzrevolution 1848/49 (Graz-Cologne, 1962)

CIPĂIANU, G., Vincenţiu Babeş (Timişoara, 1980)

CLOPOŢEL, I., Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România (Cluj, 1926)

CONTANTINESCU-MIRCEŞTI, C., Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească în secolele XVIII-XIX (Bucharest, 1976)

CORNEA, P., Originile romantismului românesc (Bucharest, 1972)

CURTICĂPEANU, V., Die rumänische Kulturbewegung in der Österreichisch–Ungarischen Monarchie (Bucharest, 1966)

CZETZ, J., Bem's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849 (Hamburg, 1850)

CSÁKI, R., Vorbericht zu einer Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen (Hermannstadt, 1920)

Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859, ed. by J.K. MAYR (Vienna and Leipzig, 1931)

DEÁK, E., Das Städtewesen der Länder der ungarischen Krone (1780–1918) I. (Vienna, 1979)

DEÁK, F., Hungary at the Paris Peace Conference (New York, 1942)

DEÁK, I., The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians, 1848–49 (New York, 1979)

Desăvîrşirea unificării statului naţional român, ed. by M. CONSTANtINESCU and Şt. PASCU (Bucharest, 1968)

{3-801.} Die Habsburgermonarchie 1848–1918, I-III., ed. by A. WANDRUSZKA and P. URBANITSCH (Vienna, 1974–1980)

Die nationale Frage in der Österreichisch–Ungarischen Monarchie 1900–1918, ed. by P. HANÁK (Budapest, 1966)

Din cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine, ed. by I. POPESCU-PUTURI and I. CALAFETEANU (Bucharest, 1984)

Din istoria Transilvaniei I–II. ed. by M. CONSTANTINESCU. (Bucharest, 1960–1961)

DRAGOMIR, S., Avram Iancu (Bucharest, 1965)

DRECIN, M., Banca Albina din Sibiu: Instituţie naţională a românilor transilvăneni 1871–1918 (Cluj, 1982)

ERZBERGER, M., Erlebnisse im Weltkrieg (Stuttgart, Berlin, 1920)

FALKENHAYN E. VON, Der Feldzug der 9. Armee gegen die Rumänen 1916/1917, I (Berlin, 1921)

FINK, K. M., Die Österreichisch–Ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft (Munich, 1968)

FOLBERTH, O., Der Prozess Stephan Ludwig Roth (Graz-Cologne, 1959)

FÖLDES, L., Viehwirtschaft und Hirtenkultur (Budapest, 1969)

GALÁNTAI, J., Magyarország az első világháborúban 1914–1918 (Budapest, 1974)

GÁLDI, L., La culture hongroise en Transylvanie (Budapest, 1944)

George Bariţ şi contemporanii săi I–V., ed. by Şt. PASCU (Bucharest, 1973–1981)

Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens I, ed. by C. GÖLLNER (Bucharest, 1979)

GIURGIU, N., Populaţia Transilvaniei la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea in Populaţia şi societate. Studii de demografie istorică I. ed by Şt. PASCU (Cluj, 1972)

{3-802.} GÖLLNER, C., Die Siebenbürger Sachsen in den Revolutions-jahren 1848–1849 (Bucharest, 1967)

— — — —, Die Siebenbürgische Militärgrenze (Munich, 1974)

— — — —, Gîndirea economică a saşilor din Transilvania în sec. al XIX-lea (Bucharest, 1969)

HANÁK, P., Ungarn in der Dunau-monarchie (Budapest, 1985)

HANTSCH, H., Die Geschichte Österreichs II: 1869–1918 (Vienna, 1962)

HITCHINS, K., The Rumanian National Movement in Transylvania 1780–1849. (Cambridge, Mass., 1969)

— — — —, Orthodoxy and Nationality, Andreiu Saguna and the Rumanians of Transylvania, 1846–1873 (Cambridge, Mass., 1977)

— — — —, Studien zur modernen Geschichte Transilvaniens (Cluj, 1971)

HULEA, E., Simion Prodan Probu, viceprefectul lui Avram Iancu (Apulum, 1978)

IMREH, Şt, Despre începuturile industriei capitaliste din Transylvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Bucharest, 1955)

IRIMIE, C., Portul popular din Ţara Oltului. Zona Făgăraş (Bucharest, 1956)

Istoria Clujului, ed. by Şt. PASCU (Cluj, 1974)

JÁNOSSY, D., Die ungarischen Emigration und der Krieg im Orient (Budapest, 1939)

JÁSZI, O., Visszaemlékezés a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra (Cluj, 1921)

Jósika Miklós, Emlékirat (Budapest, 1977)

KANN, R. A., Das Nationälitätenproblem der Habsburgermonarchie, I–II (Graz and Cologne, 1964)

— — — —, Werden und Zerfall des Habsburgerreiches (Graz, 1962)

KÁROLYI, M., Az egész világ ellen (Munich, 1923)

KASTNER, E., Il contributo ungherese nella guerra del 1859 (Florence, 1934)

{3-803.} KASTNER, E., Mazzini e Kossuth: Lettre e documenti inediti (Florence, 1929)

Kemény Zsigmond naplója, ed. by BENKŐ, S. (Bucharest, 1966)

KIRIŢESCU, C., Istoria războiului pentru întregirea României 1916–1919, I–III., (Bucharest, 1925–27)

KISZLING, R., Die Revolution im Kaisertum Österreich 1848–1849, I–II., (Vienna, 1948)

KLEIN, K. K., Literaturgeschichte des Deutschtums in Ausland (Leipzig, 1939)

KLIMA, H., Guvernatorii Transilvaniei 1774–1867 (Sibiu, 1943)

KOVÁCS, I., Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania (Cluj, 1973)

KRONER, M., Stephan Ludwig Roth: Viaţa şi opera (Cluj, 1974)

LENGYEL, T., Die Ungarn und der Krimkrieg (Budapest, 1938)

MAIOR, L., Corespondenţa lui Ioan Raţiu cu George Bariţiu 1861–1892 (Cluj, 1970)

MAKKAI, L., Erdélyi városok (Budapest, 1940)

MANUILĂ, S., La Transylvanie (Bucharest, 1938)

MARICA, G. Em., HAJÓS, I., MARE, C., and RUSU, C., Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania (Bucharest, 1968)

MARICA, G. Em., Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea I (Cluj, 1977)

MARTIUS, I., Grossösterreich und die Siebenbürger Sachsen 1848–1859 (Munich, 1957)

MÄRZ, E., Österreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I. (Vienna, Frankfurt, Zürich, 1968)

MĂRZA, I., Proiecte de reformare a învăţămîintului la Blaj în anii premergători revoluţiei de la 1848 (Sargetia, 1979)

Michael Conrad von Heydendorf, Unter fünf Kaisern ed. by Ö. FOLBERTH and W. ACKER. (Munich, 1978)

MIKÓ, I., Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt 1865–1920 (Lugos, 1936)

{3-804.} MORARIU, T., Entwicklung der Bevölkerungsdichtigkeit Sieben-bürgens während der Jahre 1840–1930 (Bucharest, 1940)

MOROIANU, G., Chipuri din Săcele (Bucharest, 1938)

MUNTEANU, E., Istoria poştală a Sibiului pînă la unire (Sibiu, 1980)

MUŞLEA, I., Cercetări etnografice şi de folclor I–II., (Bucharest, 1971)

NAGY, M., Kemény Zsigmond (Budapest, 1972)

Nationalism in Eastern Europe, ed. by P.F. SUGAR and I.J. LEDERER (Seattle, London, 1969)

Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen. ed. by E. WAGNER and H. HELTMANN (Cologne and Vienna, 1979)

NETEA, V., Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naţională (1848–1881) (Bucharest, 1974)

NUŢU, C., România în anii neutralităţii 1914–1916 (Bucharest, 1979)

OLTEANU, I., Momente din activitatea prefectului Cîmpiei Nicolae Vlăduţiu (1848–1872) (Apulum, 1972)

ORBÁN, B., A Székelyföld leírása I–VI., (Pest-Budapest, 1868–1873)

PASCU, Şt., A History of Transylvania (Detroit, 1982)

PASTOR, P., Hungary Between Wilson and Lenin: The Hungarian Revolution of 1918–1919 and the Big Three (New York, 1976)

PAVEL, T., Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia puterilor centrale I., 1878–1895 (Timişoara, 1979)

PAVELESCU, E., Meşteşug şi negoţ la români din sudul Transilvaniei, Sec. XVII–XIX. (Bucharest, 1970)

PLEŞA, I. and POLIHOVICI, L., Administratura comitatului Albă Superioră, organ al administraţiei româneşti din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848–1849. (Apulum 1979)

POPA, M. and TASCU, V., Istoria presei literare româneşti din Transilvania (Cluj, 1980)

PRODAN, D., Supplex Libellus Valachorum (Bucharest, 1967)

{3-805.} PROKOPOWITSCH, E., Die rumänische Nationalbewegung in der Bukowina und der Dako-Romanismus (Graz, Cologne, 1965)

RETEGAN, S., Conştiinţă şi acţiune naţională în satul românesc (Cluj, 1983)

Români din Transilvania impotriva dualismului austro-ungar 1865–1900, ed. by Şt. PASCU (Cluj, 1978)

ROTH, St. L., Viaţa şi opera. Leben und Werke, ed. by C. GÖLLNER (Bucharest, 1966).

ROTHENBERG, G. E., The Army of Francis Joseph (West Lafayette, 1976)

Sächsisch-schwäbische Chronik. Beiträge zur Geschichte der Heimat, ed. by E. EISENBURGER and M. KRONER (Bucharest, 1976)

SCHROEDER, P., Austria, Great Britain and the Crimean War (London, 1972)

ŞOTROPA, V., Districtul grăniceresc năsăudean (Cluj, 1975)

SPECTOR, Sh. D., Rumania at the Paris Peace Conference (New York, 1962)

STEINACKER, H., Austro–Hungarica (Munich, 1963)

Stephan Ludwig Roth, Gesammelte Schriften und Briefen I–VII., ed. by O. FOLBERTH (Berlin, 1964–1970)

SUCIU, I. D., Revoluţia de la 1848–1849 în Banat (Bucharest, 1968)

Szász Károly, ed. by. G. KISS and S. TURNOWSKY (Bucharest, 1955)

TEUTSCH, Fr., Die siebenbürger Sachsen in den letzten fünfzig Jahren 1868–1919 (Hermannstadt, 1926)

The Nationality Problem in Austria–Hungary: The Reports of Alexander Vaida to Archduke Franz Ferdinand's Chancellery, ed. by K. HITCHINS (Leiden, 1974)

TOTH, A., Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848–1892 (Munich, 1973)

{3-806.} TREIBER-NETOLICZKA, L., Die Trachtenlandschaften der Siebenbürger Sachsen (Marburg, 1968)

TRÓCSÁNYI, Zs., Wesselényi Miklós. (Budapest, 1965)

VAJDA, L., Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok (Bucharest, 1981).

Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa, ed. by L. FÖLDES (Budapest, 1961)

WAGNER, E., Historisch-statistiches Orstnamenbuch für Siebenbürgen (Cologne-Vienna, 1977)

War and society in East Central Europe, vol. 1, ed. by B. K. KIRÁLY, P. PASTOR, and I. SANDERS (New York, 1982)

WEBER, J., Eötvös und die Nationalitätenfrage (Munich, 1966)

WEISENFELD, E., Die Geschichte der politischen Publizistik bei den Siebenbürgen Sachsen (Frankfurt am Main, 1939)

ZÖLLNER, E., Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart (Vienna, 1974)