{3-807.} ABBREVIATIONS
in the Bibliography and Notes


Desăvîrşirea unificării - Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Ed by Miron Constantinescu and Ştefan Pascu. (Bucharest, 1964)

E. FRIEDENFELS, Joseph Bedeus–Friedenfels, Eugen von, Joseph Bedeus von Scharberg. Beiträge zur Zeitgeschichte Siebenbürgens im 19. Jahrhundert I–II: 1848–1858. (Vienna, 1876–1877)

Erdély története — Erdély története I–II. ed by Miron Constantinescu. (Bucharest, 1964)

Fr. TEUTSCH, Geschichte –Teutsch, Friedrich, Geschichte der Siebenbürger Sachsen för das Sächsische Volk III. (Hermannstadt, 1910)

HHStA — Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien

I. Tóth Z., MR–I. Tóth, Zoltán, Magyarok és románok. (Budapest, 1966)

JANCSÓ B., A román irredentista mozgalmak — Jancsó, Benedek, A román irredentista mozgalmak története. (Budapest, 1920)

Magyarország története — Magyarország története (editor-in-chief Pach Zsigmond, Pál); 5. (ed by Mérei, Gyula [Budapest, 1980]); 6. (ed by Kovács, Endre and Katus, László [Budapest, 1979]); 7. (ed by Hanák, Péter and Mucsi, Ferenc [Budapest, 1978]); 8. (ed by Ránki, György — Hajdú, Tibor — Tilkovszky, Lóránt [Budapest, 1976])

MMTVD — A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai I–VI. (Budapest, from 1951)

MTA — Magyar Tudományos Akadémia

OL — Magyar Országos Levéltár (Budapest)

{3-808.} OL, EKPr. — OL, Erdélyi Udvari Kancellária, (Praesidialia) Elnöki iratok

OL, EOKL — OL, Erdélyi Országos Körmányhatósági Levéltárak

OL, GP — OL, EOKL, Gubernium Transylvanicum, in Politics

OSzK — Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)

PASCU — CHERESTEŞIU, Documente — Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania I. ed by Pascu, Ştefan and Cheresteşiu, Victor. (Bucharest, 1977); Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania II. ed by Pascu, Ştefan and Cherestieşiu, Victor. (Bucharest, 1979); III. ed by Pascu, Ştefan (Bucharest, 1982)

Sz — Századok (Budapest)