{3-821.} Name Index

Aaron, Florian 152

Ady, Endre 721, 731, 751

Albani, Tiron 798

Albini, Septimiu 689

Albrecht, Archduke 398

Andrássy, Gyula Sr., Count 370, 434, 436, 453, 478, 637, 663, 678

Andrássy, Gyula Jr., Count 709-710

Apáthy, István 728, 756-758, 768-769, 771, 780-782, 797-798

Apor, György 183, 327

Apor, Károly, Baron 430, 513

Apponyi, Albert, Count 743, 793, 795, 798

Apponyi, György, Count 193, 196, 686, 707, 709-712, 715, 725, 735-736

Arany, János 120, 298

Arndt, Ernst Moritz 186

Aron, Vasile 159

Arz, Arthur Albert 740-741

Atanasiu, Victor 751

Augusz, Antal, Baron 446

Avramescu, Ioan 774

Axenciuc, Victor 633

Axente Sever, Ioan 245, 282, 335, 355-357, 409, 422, 680

Babeş, Vicenţiu 675, 749

Bach, Alexander 338-339, 353, 355, 357, 359, 384-385, 387, 396, 430, 453, 486, 494, 613, 616

Bach, Eduard 343-344

Bakfark, Bálint 184

Bălăşescu, Nicolae 161, 165, 278, 287, 328

Bălcescu, Nicolae 214, 319-322, 330, 370-371, 453

Baldacci, Manó 297-298

Balint, Simion 245, 313, 326, 357

Bánffy, Ádám, Count 572

Bánffy, Albert 435

Bánffy, Dezső, Baron 541, 574, 664, 666, 694-700, 704, 707, 711, 749

Bánffy, György, Count 570

Bánffy, János 314

Bánffy, Jánosné (Mrs); Wesselényi, Jozefa, Baroness 326

Bánffy, Miklós, Count 398

Bánó, István 127

Bányai, László 633

Barabás, Miklós 125

Barac, Ioan 158, 159

Barbolovici, Alimpiu 634

Barcsay, László 207

Bardolff, Carl von 750

Bariţ (Bariţiu), George Bariţ 144, 158-159, 161-162, 171-173, 203-206, 209-210, 213-215, 225-226, 241, 247, 271, 283, 287, 327-329, 356, 358, 403, 405, 409, 432, 435-436, 439, 442, 445, 447-449, 455, 571, 582, 613-614, 634, 638, 670, 673, 675, 747-748

Bărnuţiu, Simion Bărnuţiu 166-167, 169-170, 214, 225, 229, 241-246, 272, 283, 317, 326, 357-358

Barta, István Barta 329

Bartha, Miklós 598, 634, 679, 706, 750

Baruch (Felsőványi), Jeremias 529, 532, 608

Basa, Mihály 210

Băşeşti, Gheorghe Pop de 675, 685, 704, 707, 749

Báthori, Zsigmond 120

Batthyány, Lajos, Count 222, 232, 235, 249-250, 259, 285, 326

Beck, Max Wladimir 713, 751

Bedeus von Scharberg, Joseph 77, 174, 185, 215, 238, 289, 343, 354, 390, 453

Beér, János 328

Beethoven, Ludwig van 124

Beksics, Gusztáv 610, 747

Belcredi, Richard, Count 446

Béldi, Ferenc, Count 107

Béldi, György, Count 439

Bellini, Vincenzo 124

Bem, József 301-305, 308-312, 315-316, 320, 323-324, 329, 335-336, 364

Bénárd, Ágoston 796

Benedek, Áron 325

Benedek, Ludwig 398

Benedek, Marcell 771

Benigni von Mildenberg, Joseph H. 11, 13, 178, 185

Benkő, Samu 211, 325

Bényei, Miklós 747

Berde, Áron 131

Berde, Mózes 249, 297, 310

Berthelot, Henri 742, 780-781, 783

Berzenczey, László 290-292, 336, 389, 402

Berzeviczy, Albert 706-707

Behtlen, András 574, 666

Bethlen, Farkas 396, 435, 513

Behtlen, Gábor, Count 421, 434, 655, 664, 666

Bethlen, Gergely, Count 336, 392

Bethlen, István, Count 103, 582, 712, 728, 743-744, 768

Bethlen, János Sr., Count 46, 112-113, 146, 148, 197, 208, 215, 221, 233, 362, 410

Bethlen, János Jr., Count 100, 419, 435

Behtlen, Lajos 188

Bethmann-Hollweg, Theobald 734

Bianu, Ioan 749

Biasini, Gaetano 58

Bíró, Mihály 365

Bismarck, Otto von 665, 748

Bob, Ion 150, 153

Boczkó, Dániel 311

Bodea, Cornelia 214, 326, 328

Bogdán, Jakab 610

Bogdan-Duică, Gheorghe I. 214

Bohăţel, Alexandru (Boheczel Sándor) 169, 173, 249

Boia, Lucian 749

Boitoş, Olimpiu 330

Bokányi, Dezső 770-771

Bolyai, Farkas 132-133, 144, 212

Bolyai, János 132-133

Bonaparte, Lucien 671

Bordolo, Giovanni, di Boreo 391

Bölöni Farkas, Sándor 105-107, 121, 128, 139, 157, 211, 213

Bözödi, György 329

Brandsch, Rudolf 668, 783

Branişte (Branisce), Valeriu 749

Brassai, Sámuel 115, 132, 145, 208, 213

Brătianu, Dumitru C. 389

Brătianu, Ioan I. C. 389, 716, 720, 723, 727, 734, 739, 757, 792

Braun, Róbert 628

Brediceanu, Coriolan 749

Brennenberg, Franz 440

Brosch von Aarenau, Alexander 712-713, 750

Brote, Eugen 685, 689, 702, 716, 749

Buda, Alexandru 202, 316

Bunea, Augustin 713

Buteanu B., Ioan 202, 225, 245, 313, 315, 326

Buzila, Ştefan 207

Caragiale, Ion Luca 722

Carcalechi, Zaharia 150

Cavour, Camillo Benso 391-394

Cheresteşiu, Victor 325-327

Chindriş, Ioan 747

Clemenceau, Georges B. 792

Clopoţel, Ion 797-798

Conrad, Moritz 661

Conrad von Hötzendorf, Franz 737

Copony, Martin 618

Copony, Traugott 668

Cordon, Franz 329

Cordoş, Nicolae 749

Cosma, Partenie 614, 675-676

Crenneville, Ludwig Folliot de 429, 436-437, 451

Cristea, Miron Elie 713, 777

Curticăpeanu, Vasile 750

Czakó, Zsigmond 120

Czartoryski, Adam, Prince 162-163, 308, 320

Czell, Friedrich 617

Czernin, Ottokár 726, 750-751

Czetz (Czecz), János 301, 305, 336

Cziráky, Antal 198-199, 209, 253, 377-378

Csányi, László 308-311, 314, 329

Cserey, Miklós 188

Csetri, Elek 212

Csizmadia, Andor 328

Deac, Augustin 749

Deák, Ferenc 191, 286, 362-363, 413-416, 426-427, 446, 449, 451, 455, 536, 641-643, 649, 663, 669-671, 701, 719

Deák, Imre 325, 327

Debreczeni, Márton 81, 105

Deér, József Deér 748

Demeter, József 28, 208

Déry Széppataki, Róza Mrs. (Déryné) 124

Dessewffy, Emil 396

Désy, Zoltán 728

D'Haussez, Charles, Baron 207-209

Dobokay, József 336

Dobra, Ioan 315

Dobrescu, Aurel 774

Dósa, Elek 128, 189, 310

Dózsa, Dániel 207, 328

Döbrentei, Gábor 120

Dragomir, Silviu 453

Dragoş, Ioan 313-315

Dunca, Paul 377

Édes, Gergely 210

Egyed, Ákos 209, 567, 598, 634

Eliade-Rădulescu, Ion 152, 161

Eminescu, Mihai 678

Engel, Macimilian 206

Engels, Friedrich 277

Eötvös, József, Baron 397-399, 405, 415, 454, 638, 641-644, 701, 730, 747

Erdélyi, Ioan 761

Erdélyi, Vasile 356

Erzberger, Mathias 737

Estei, Ferdinand (Ferdinando d'Este), Archduke 109, 112-113, 124, 153, 158

Esterházy, Dénes 330

Fabritius (Fabricius) Károly 528, 663

Falkenhayn, Erich von 741

Farczádi, Józsa János 210

Farkas, Mendel 536, 608

Farkas, Mózes 608

Fejérváry, Géza, Baron 709-710

Felsőványi, Jeremiás see also Baruch, Jeremias 608

Ferdinand V 113, 232, 281

Ferdinand, King of Romania 739-740, 777, 782, 785

Filtsch, Carl 184

Finály, Henrik 608

Flueraş, Ion 757, 774

Foch, Ferdinand 770

Folberth, Ottó 207, 327

Földy, János 453

Franchet d'Esperey, Louis-Félix 771, 790

Francis I 99

Francis Charles, Archduke 232, 248, 276

Francis Ferdinand, Archduke 709, 712-717, 726, 732, 750, 777

Francis Joseph I 342, 348-349, 357, 360, 387, 403, 413, 416-417, 429, 432, 437, 446-447, 451, 454, 637, 651, 659, 663, 686

Friedenfels, Eugen von 453

Friedjung, Heinrich 454

Gábor, Áron 297, 323

Gafiţa, Mihai 214

Gál, Dániel 231, 249

Gál, János 747

Gál, László 201

Gál, Sándor 249, 303, 324, 336, 365, 389

Galamb, Sándor 634

Galántai, József 751

Gáldi, László 748

Gálfi, Mihály 365-366

Gámán, Zsigmond 608

Garibaldi, Giuseppe 395, 397, 650, 655

Gáspár, János 141

Gauss, Carl Friedrich 132

Gavra, Alexandru 161

Gedeon, László 328

Gedő, János, Etédi 209-211

Gelléri, Mór 634

Geltch, Friedrich Geltch 185

Georgescu, Ioan 749

Gerando, Auguste de 3, 207, 209-211, 214

Ghica, Ion 64, 330, 370, 393, 453

Gmeiner, Julius 617

Goethe, Hohann Wolfgang 105

Goga, Octavian Goga 614, 721, 723, 736

Goldiş, Iosif 710

Goldiş, Vasile 704, 719, 722, 735, 775, 777

Golescu, Alexandru G. 273, 319

Gooss, Carl 236, 250

Göllner, Carl 326

Görgey, Artúr 324

Gött, Johann 158, 177-178, 183, 328

Graef, J. 326

Grimm, Josef 442, 454, 619

Groisz, Gusztáv 443, 638

Gyalui, Farkas 208

Gyulai, Pál 123, 212, 376, 454

Gyulay, Lajos, Comes 140, 257-258

Hagi-Pop, Constantin 68

Hajnal, István 326

Haller, Ferenc, Count 335, 416, 446

Haller, György 335

Hann, Friedrich 183, 215, 238

Hatvani, Imre 315

Hauck, Lajos 335

Haydn, Joseph 124

Haynald, Lajos 410, 414, 435, 442

Haynau, Julius von, Baron 333-335, 343, 453, 715

Hedwig, Johann Lukas 184

Helfy, Ignác 455

Herder, Johann Gottfried 138, 167

Herepei, Károly 104

Hess, Heinrich, Baron 388

Hickl, Elisabeth 750

Hintz, Johann 185, 209

Hitchins, Keith 453, 455, 748, 750

Hodža, Milan 715

Horea (Vasile Nicula) 186, 205

Horváth, Boldizsár 662

Horváth, István 129, 212

Horváth, József 207-209

Horváth, Károly 365-366

Hossu, Iosif 673

Huszár, Sándor 367

Iancu, Avram 205, 224, 229, 242, 246, 268, 282, 313-316, 322, 324, 330, 337, 341, 355-358, 360-361, 376, 397, 453, 707

Illésfalvi Pap György see as Pop de Băseşti, Gheorghe

Ionescu, Take 686, 721, 757

Iorga, Nicolae I. 740, 751, 768

Iorgovici, Paul 152

Irányi, Dániel 671, 674

Stephen, Archduke, Palatine 233, 250, 262

Stefan, the Great (Ştefan cel Mare) 678

Jakab, Elek 203, 207-208, 211, 242, 363

Jakab, Károly 327

Jancsó, Benedek 610, 696, 700, 749, 797

Jancsó, Elemér 213

Janovics, Jenő 758

Jászi, Oszkár 325, 730-731, 739, 757, 761, 768-772, 774, 782, 797

Jellačić, Josip 222, 277, 280-281, 287, 302, 308

Jeszenszky, Sándor 696, 701, 717-718

Jókai, Mór 368

Jósika, János, Baron 194-195, 327

Jósika, Lajos, Baron 41, 195, 198, 221-222, 397, 446

Jósika, Miklós, Baron 41, 118-119, 249, 253, 325, 336, 398

Jósika, Samu, Baron 41, 193-196, 198, 200-203, 215, 222, 276, 279, 325, 362, 384, 396, 398

Joseph II 30, 48, 51, 53, 166

Justh, Gyula 717-718

Kádár, József 210

Kann, Robert 750

Karacsay, László 454

Charles I, King of Romania 649, 678, 686, 690, 700, 721-722, 726, 734, 739, 747

Charles II, King of Romania 741

Károlyi, Árpád 326

Károlyi, Mihály, Count 728, 739, 756-757, 764, 769, 771-772, 782-783, 785-787, 798

Károlyi, Sándor, Count 666

Katona, Tamás 453

Kelemen, Benjámin 41

Kelemen, Lajos 327

Keleti, Károly 558, 585, 619, 626, 634

Kemény, Anna 210

Kemény, Dénes, Baron 111, 113, 142, 144, 148, 198, 205, 251-252, 287, 362

Kemény, Farkas, Baron 316, 336

Kemény, Ferenc, Baron 135, 148, 262, 377, 407-409, 411, 417, 422-424, 449, 572, 606, 634, 642, 644, 747

Kemény, Gábor, Baron 574

Kemény, G. Gábor 454, 748-750

Kemény, István, Baron 328, 434

Kemény, József, Count 125, 130, 161, 184, 195, 363

Kemény, Sámuel 513

Kemény, Zsigmond, Baron 120, 128-130, 134-135, 142, 144, 146, 188-189, 200, 208, 212-215, 262, 363, 383, 404, 448, 572

Kempen, Johann, Baron 338, 348, 396

Kendeffi, Ádám 107, 109

Kerpely, Antal 526

Kertész, Mihály (Michael Curtiz) 605

Ketzeli, Mihály 208

Khuen-Héderváry Károly, Count 658, 715-717, 720

Kiss, András 215

Kiss, Géza 210

Kiseliov, Pavel Dimitrievich 151

Klapka, György 249, 370, 389, 393-395, 400-402, 454

Klauzál, Gábor 327

Knaller, Győző 729

Kogălniceanu, Mihail 164, 214, 400, 402

Kolosvári, Sándor 327

Komáromi, János 797

Kónyi, Manó 455

Korda, Sándor (Alexander Korda) 605

Korodi, Lutz 668

Kós, Károly, Jr. 634

Kossuth, Ferenc 709-710

Kossuth, Lajos 134-137, 141-143, 145, 149, 185, 198, 203, 212, 214-215, 220-221, 265, 285-286, 290-291, 293, 301-302, 304, 307-309, 311, 313-315, 320-321, 323-324, 328-330, 333, 336, 340, 346, 364, 366, 368, 370-373, 383, 388-389, 392, 396, 399, 401-402, 416, 418, 424-426, 453-455, 649

Kovács, Antal 155

Kovács, Endre 453-454

Kovács, Ferenc 747

Kovács, Lajos 134, 140, 146, 148

Kovács, Miklós 134-135

Kölcsey, Ferenc 97, 211

Kőrösi Csoma, Sándor 129, 212, 657

Köteles, Sámuel 127, 212

Kőváry (Kővári), László 118, 123, 130-131, 207-210, 212, 254, 325, 329, 524

Kraeges, Michael 215

Kratochwil, Károly 781, 790

Kristóffy, József 709, 713-714, 717

Krug, Wilhelm Traugott 167

Kun, Béla 729, 787-790, 792

Kun, Gotthárd (Kocsárd), Count 329, 656

Kunfi, Zsigmond 730

Kurz, Anton 177, 184, 209, 215, 311, 323

Lansing, Robert 767

Lántszky, Sándor 527, 607

Latour, Theodor Baille de 233, 248, 277, 292, 327

Laurian, August Treboniu 161-162, 241, 273, 278, 282-283, 317, 328, 369, 679

Lazăr, Aurel 765

Lazăr, Gheorghe 151

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 389

Leményi, Ioan de 153-154, 160, 168-170, 202, 228, 240, 251, 256, 293, 359

Lészai, Ferenc 649

Liszt, Ferenc 124, 184

Litván, György 798

Liveanu, Vasile 797

Lobachevsky, Nikolai Ivanovich 133

Locmaria, Noël Marie de 208

Lónyay, Menyhért 649, 674-675

Lőrincz, László 214

Löw, Albert 326

Löw, Johann 326

Lucaciu, Vasile 689, 693, 736

Lueger, Karl 688, 717

Lukács, Béla 609

Lukács, László 514, 609, 723

Maager, Karl 398, 403, 436, 450

Măcelariu, Elie 673

Mackensen, August von 741-742, 767

Magyar, Sándor 631

Maior, Liviu 455, 748

Maior, Petru 150, 152, 203

Maiorescu, Ioan 273-274, 317-318, 369

Maiorescu, Titu 749

Makk, József 364, 366

Mangra, Vasile 685, 702, 704, 716, 721

Maniu, Iuliu 614, 704, 710, 714-720, 723, 735-737, 766, 769, 771-775, 780, 783, 797

Maniu, Nicolae 172-173, 215

Marghiloman, Alexandru 751

Márkus, Dezső 327

Marlin, Joseph 183, 186, 215

Martius, Irmgard 453

Mazzini, Giuseppe 364, 371, 389

Medgyes, Lajos 122-123, 212

Méhes, Sámuel 104, 221

Meister, Samuel 215

Meltzl, Oskar von 666

Meschendörfer, Alfred 619

Mester, Miklós 455

Mészáros, Lázár 305, 329

Metternich, Klemens L. W., Prince 34, 112-113, 126-127, 164, 193-194, 208, 212, 220, 325

Micu-Klein, Inochentie 170

Micu-Klein, Samuil 150

Micu-Moldovan, Ion 673

Mihali, Teodor 709, 716, 723-724, 727, 735, 750, 759, 761, 768

Mihályi, Gábor 281

Mihu, Ioan 614, 704, 707, 719-721, 726

Mikes, Benedek 434

Mikes, Kelemen 657

Mikó, Imre, Count 195, 247-248, 269, 286, 290-292, 298-299, 328, 363, 367, 407, 411, 417, 422, 429-430, 435, 437, 445, 454, 470, 513, 564, 572-573, 578, 582, 612, 633

Mikó, Imre 633-634

Mikó, János 262

Mikó, Mihály 335

Miletics, Szvetozár (Svetozar Miletić) 644

Milotai, Ferenc 131

Miskolczy, Ambrus 208, 212, 326-327

Mocsáry, Lajos 641-642, 644, 671, 730

Mocsonyi, Alexandru 674

Mocsonyi, Andrei 398, 406, 644, 673, 676, 684-685

Mocsonyi, Lívia 575

Moga, Iosif 322

Moga, Vasile 153, 168, 215

Moldován, Gergely (Grigore Moldovan) 634, 684

Moldovan, Ştefan 329

Molter, Károly 209

Moltke, Leopold Max 177, 187, 311

Moşoiu, Traian 780

Mozart, Wolfgang Amadeus 124

Mureşan, Andrei 22, 159, 207, 210, 245, 293

Mureşianu, Andrei 155, 326

Mureşianu, Iacob 155, 326

Murgu, Eftimie 164-165, 260-261, 322, 335

Müller, Gottfried 183, 302

Müller, Karl 215

Nádasdy, Ferenc, Count 429-430, 437, 446

Nagy, Ferenc, notary 213

Nagy, Ferenc, teacher 126-127, 212

T. Nagy, Imre 633-634

Nagy, L. 798

Nagyajtai Kovács, István 130

Napoleon III 348, 392-394, 402, 671

Németh, László 231, 249

Nesselrode, Karl 272

Netea, Vasile 454, 748

Neuhauser, Franz Jr. 125

Nicholas I 355, 387

Nopcea, Vasile 247

Nopcsa, László 229, 247

Oltványi, Ambrus 454

Orbán, Balázs 571, 598, 634, 650, 678

Oroszhegyi Szabó, József 336

Óváry, Kelemen 327

Ökrös, Bálint 747

Păcăţian, Teodor V. 455, 750

Paget, John 37, 47

Paléologue, Maurice 794-795

Pálffy, János 208

Papiu Ilarian, Alexandru 170, 214, 224-225, 246, 325-326, 358, 373

Papp, József 209

K. Papp, Miklós 327

Pascu, Ştefan 210, 215, 325-327

Paszlavszky, Sándor 211

Pavel, Teodor 747-748

Péchy, Manó, Count 637, 670

Perényi, Zsigmond 251, 327

Pervain, Iosif 210

Pestalozzi, Johann Heinrich 179

Petelei, István 596, 634

Pethe, Ferenc 121

Petőfi, Sándor 117, 120, 122-123, 212, 224, 254, 305-306, 323, 657

Petrichevich-Horváth, Emil 325

Petrichevich-Horváth, Lázár 122, 325

Petrichevich-Horváth-Tholdy, János 325

Pfeffermann, E. 212

Piuariu-Molnár, Ioan 77, 151

Pius IX 359

Plutarch 104

Podmaniczky, Frigyes, Baron 399

Pogány, György 430

Polverejan, Şerban 749

Ponori Thewrewk, József 208

Pop de Băseşti, Gheorghe (Illésfalvi Pap György) 675, 685, 704, 707, 749

Pop, Sigismund 316, 335

Pop, Ştefan C. 710, 740, 764-765, 777, 797

Popea, Nicolae 326

Popescu, L. Mihail 454

Popescu-Puţuri, Ion 749

Popovici, Aurel C. 415, 684-685, 713-714, 721, 735

Popp, Vasile Ladislau 317, 431, 438, 449, 670

Porţeanu, Alexandru 749

Pölöskei, Ferenc 750

Probu 284

Prui, Antal 399

Puchner, Anton 228, 231, 248, 250, 279, 283-285, 289-290, 292-294, 296-302, 304-305, 317, 325, 327-329, 343

Puky, Miklós 399

Pumnul, Aron 228

Puşcariu, Ioan 453, 574, 673

Rácz, István 279

Rácz, Lajos 748

Rafael, Sir, British knight 67

Rainer, Archduke 403

Rajka, Péter 79, 528, 532, 606

Ranke, Leopold von 185

Rannicher, Jakob 451

Raţiu, Ioan 669, 671, 673, 685, 688-693, 702, 704, 748-749

Récsey, Ádám, Baron 233

Récsi, Emil 121

Reichenstein, Franz Müller von, Baron 429, 442

Reményi, Ede 368, 399

Retegan, Simion 455

Riebel, Major 292

Rokonstáin, Leopold 148

Roman, Alexandru 671

Rosetti, Constantin A. 319, 330

Rossini, Gioacchio 124

Roth, Daniel 186, 239

Roth, Elias 288

Roth, Stephan Ludwig 26, 179-180, 183, 186, 207, 240, 268, 289, 309-310, 327-328

Roth, Ottó 783

Rusu, Ion 160

Rusu-Şirianu, Ioan 702

Ruzitska, György 124

Şaguna, Andrei 204, 229, 241, 256, 269, 272, 293, 302, 314, 317-318, 326, 337, 356-357, 359, 398, 405, 409-410, 423, 432, 435, 445-446, 448, 450, 574, 670, 673-675

Salmen, Franz von 236, 326, 336, 344, 353, 418, 422-423, 428

Samassa, János 634

Sámi, László 650

Sándor, János 737, 749

Sándor, József (Pákéi) 454, 747

Sándor, László 335

Sándor, Vilmos 633

Schandl, Károly 748

Scherg, Wilhelm 541, 617

Schiller, Friedrich Johann Christoph 105

Schlitter, Hanns 325

Schmerling, Anton von 408, 412-413, 416-417, 427, 432, 436, 442-446, 572

Schmidt, Konrad 249, 410, 428, 446, 661

Schönhals, Karl von 453

Schreiber, Simon 174, 215, 310

Schuller, Johann Karl 176, 181, 215

Schuller, Rudolf 761

Schwarzenberg, Carl, Prince 341-342, 391, 408, 572

Scott, Walter 119, 186

Sebestyén, Gergely 128

Seeckt, Hans von 741

Serb, Gheorghe 682

Shakespeare, William 124

Siegler, Konrad 758, 764

Sigmond, Elek 529, 532, 607

Sikó, Miklós 125

Simó, Ferenc 125

Simonffy, József 330

Şincai, Gheorghe 87, 150, 152, 161

Sinkovics, István 328

Sipos, Gábor 210

Slavici, Ioan 678-679, 682-684, 689, 716-717, 748-749

Sofia, Archduchess 232

Smuts, Jan Christian 789

Sombory, Juliánna 208

Somló, Bódog 771

Somogyi, Antal 134

Somogyi, Éva 455

Söllner, Johann 185

Spira, György 330

Staël, Madame de 105

Sterca Şuluţiu, Alexandru 202, 240, 256, 359

Stere, Constantin 722

Stroescu, Vasile 723

Sturdza, Dimitrie A. 684, 689-690, 693, 697-698, 700, 703

Sükei, Károly 122

Sükösd, Sámuel 207

Sylvester, Dénes 133, 212

Szabad, György 453-455

Szábel, Menyhárt 67

Szabó, György 138, 213

Szabó, János 125

Szabó T., Attila 206

Szabó, Zoltán 768

Szapáry, Gyula, Count 649, 667, 686, 695, 747

Szász, Károly 210-212, 249, 251, 257-258, 262

Szathmáry Pap, Károly 210

Széchenyi, István, Count 96-97, 103, 106, 119, 123, 142, 150, 157, 203, 208, 211-212, 262, 310, 367, 398-399

Székely, Ferenc 715

Székely, Mózes 127

Székely, Sándor, Aranyrákosi 130

Széll, Kálmán 700-701, 704

Szemere, Bertalan 259, 271, 287, 322, 327, 330, 370-371, 454

Szentiváni, Mihály 115, 117-118, 128, 134, 144, 213

Szentiványi, Károly 311

Szentkereszty, Zsigmond 692

Szentkirályi, Zsigmond 82-83, 210

Szentmártoni, Samu 210

Szigligeti, Ede 124

Szilágyi, Dezső 658

Szilágyi, Ferenc 121, 130, 188, 212-213

Szontagh, Gusztáv 212

Szőcs, János 208

Szterényi, József, Baron 608

Tamás, András 334

Tanárky, Gedeon 209

Táncsics, Mihály 120, 209, 212

Téglási Ercsi, József 209

Teleki, Domokos, Count 31, 212, 397, 399-401, 410, 414, 419, 440, 520, 572, 633

Teleki, József, Count 130, 135, 148, 193-194, 200, 209, 211, 221, 238, 252, 262, 271, 285, 326-327

Teleki, László, Count 119-120, 134, 140, 146, 148, 262, 320, 330, 370-371, 398, 414, 454

Teleki, Pál, Count 575, 794

Teleki, Sándor, Count 202, 336, 392-394, 575

Teutsch, Friedrich 215, 748

Teutsch, Georg Daniel 185, 215, 236, 663, 739

Thälmann, Gustav 666

Tholdalagi, Ferenc, Count 325, 469, 513

Thun, Leopold L., Count 342, 396

Tiberian, Ioan 633

Ţichindeal, Dimitrie 152

Tisza, István, Count 705-709, 714-721, 723-728, 730-739, 743, 745, 750-751

Tisza, Kálmán 391, 434, 436, 649-650, 653-654, 663-664, 666, 675, 678-680, 694

Tisza, László 367, 414-415

Tocqueville, Alexis de 106

Tokaji, László 634

Toldy, Ferenc 116, 215

I. Tóth, Zoltán 329-330, 453

Török, János 365-366

Trajan, Marcus Ulpius 162, 167, 171, 242, 706

Trausch, Joseph 181, 215

Trauschenfels, Franz 440

Trefort, Ágoston 675

Tschirschky, Heinrich Leonhard von 751

Turnowsky, Sándor 210

Türr, István 389, 402, 443, 455

Ugron, Gábor 650, 678-679

Újfalvy, Sándor, Mezőkövesdi 32, 34, 208

Újhely, Géza 633

Urban, Karl 280-281, 283, 288, 292, 296, 302, 304, 309, 328

Urmánczy, János 763

Urs de Mărgineni, David, Baron 574

Ürmössy, Lajos 454-455, 747

Vaida-Voevod, Alexandru 583, 710-711, 713-714, 716, 726, 735, 740, 750-751, 756, 768, 777

Vajda, Lajos 633

Vajda, László (Ladislau) 128, 172

Váradi, Dániel 229

Váradi, József 366

Varga, Katalin 204, 215

Varjassy, Lajos 764

Vasici, Pavel 160

Vasvári, Pál 254, 316

Vatamaniuc, Dimitrie 748

Vay, Miklós, Baron 262-263, 265, 267, 278, 284-285, 290, 296, 298, 327-328

Venczel, József 568

Vidats, János 402, 489

Vincze, Sándor 758-759

Vita, Sándor 692

Vix, Ferdinand 786-787

Vlad, Aloisiu 335, 414-415

Vlad, Aurel 614, 704, 720, 734, 761

Vladimirescu, Tudor 151

Vlaicu, Aurel 723

Voyer, Ferrière le 329

Vörösmarty, Mihály 191

Vukovics, Sebő 370-371, 453

Wächter, Friedrich 663-664

Wass, Samu, Count 214, 405

Wekerle, Sándor 694, 710, 744-745, 758

Wenckheim, Béla, Baron 391

Wesselényi, Miklós, Baron 40-42, 97-99, 101-104, 107-108, 110-113, 117-118, 128-130, 137, 140-144, 146, 148, 157, 189, 208, 211, 213, 215, 249, 251-252, 256, 258-259, 262-263, 274, 281, 286, 295, 325, 327, 362

Wigner, Eugene 132

Wilson, Thomas Woodrow 756, 758, 762, 791

Windischgrätz, Alfred, Prince 235, 298

Wlassics, Gyula, Baron 108-109, 698, 749

Wohlgemuth, Ludwig von 340-341, 343, 453

Wolff, Karl 618, 666

Zane, Gheorghe 330

Zeibig, J. F. 515

Zeyk, János 121, 124

Zeyk, Károly 449, 455

Zeyk, Miklós 131

Zichy, Edmund, Count 633

Zichy, Hermann, Count 446

Zimmermann, Josef Andreas 178

Zschokke, Heinrich 184

Zsigmondy, Vilmos 518