Óriás alka (Plautus Brünn)

Jelentékeny nagyságán kívül leginkább csenevész szárnyai jellemzik ezt a nemzetséget. Szárnyán még megvannak ugyan az összes tollféleségek, de repülni már nem tud.

A mult század elején még élt ez a csodálatos madár a magas északon de ma már valószínűen egészen kiirtották. Régebben az izlandiak és grönlandiak megették, ma pedig arannyal mérik kitömött példányai bőrét.

Az óriás alka (Plautus impennis L.)

Óriás alka (

Óriás alka (Plautus impennis L.).

Körülbelül lúdnagyságú. Tollazata felül fénylő fekete, torkán feketebarna; szeme előtt, a homlok mellett hosszúkás fehér folt. Alsó teste és másodrendű evezőinek végszegélye fehér. Téli tollazatban torka is fehér. Csőre és lába fekete.

Újabb időkig azt tartották, hogy madarunk a tenger legészakibb részén tanyázott vagy tanyázik. Wolley vizsgálódásai azonban kimutatták e hiedelem téves voltát. Madarunkra vonatkozó minden adat a mellett szól, hogy a Jeges-tenger déli, illetőleg az Atlanti-óceán északi részein tanyázott, sőt még az Északi-tengeren is nagyszámban élt. Leggyakoribb volt minden bizonnyal Izland szigetén és Új-Fundlandon. 1833-ban 13 1834-ben 9 óriás alkát ejtettek el; 1840- vagy 1841-ben azonban már csak hármat, 1844-ben végre még kettőt fogtak. Ez az utolsó följegyzés ennek a madárnak fogásáról.

Blasius 1883-ban összeállította a gyüjteményekben őrzött, kitömött óriás alkák számát..Mindössze 74 darabot mutatott ki; ebből 3 darab volt Amerikában, 71 pedig Európában. A meglévő kitömött példányok számát Grieve 80-ban véli megállapíthatónak. Ezekhez járul még kb. 24 csontváz.

Amikor még gyakoribb volt madarunk, nyaranta Izland körül sokszor találkoztak vele a hajósok, s nem is méltatták különösebb figyelmükre. A megfigyelők azt állítják, hogy magasra tartott fejjel, s behúzott nyakkal úsztak, s ha zavarták, azonnal alábuktak. A sziklákon egyenesen ültek, mint az alkák s a lummák. Sohasem tapasztalták, hogy tojásukat védelmezték volna, de ha őket támadták meg, akkor hevesen csíptek.

Állítólag különféle nagyságú halakkal táplálkozott, de az egyik fiatal gyomrában halakon kívül növények részeit is találták.

A tojó egyetlen tojását júniusban rakta. Az Európában honos madarak közt egy sincs, amely nagyobb foltos tojást tojna. A tojó s a hím, amint kotlófoltjuk révén következtethetjük, fölváltva kotoltak. Hogy meddig – azt nem tudjuk. Alighanem 6–7 hétig. A fióka sötétszürke pehelytollazatban kelt ki, s nem sokáig maradt a fészekben, hanem csakhamar a vízre ereszkedett.