ÖTÖDIK REND: Daruszerű madarak (Gruiformes)


FEJEZETEK

A daruszerű madarak (Gruiformes) Gadow-féle rendjébe számos igen különböző madárfaj tartozik, amelyek külsejéről semmiféle összefoglaló jellemzést nem adhatunk. Csupán belső, bonctani hasonlóságuk jogosít fel arra, hogy a többi madárrenddel egyenlőrangú csoportba foglaljuk őket. Így a többek között megemlíthetjük, hogy hátcsigolyáik – a guvatdarvak kivételével – nincsenek egymással összenőve. Hollóorrcsontjuk szabad. Vakbeleik működnek. Igazi begyük nincs. A daruszerű madarak zöme igazi mocsárlakó, csak néhány tanyázik száraz vidéken.

A daruszerű madarak rendjét, melynek képviselői világszerte el vannak terjedve, Gadowval a következő hét családba osztályozzuk: búvárcsibe-félék, guvatgém-félék, guvatdaru-félék, túzok-félék, kígyászdaru-félék, daru-félék, guvat-félék.