HATODIK REND: Tyúkszerű madarak (Galliformes)


FEJEZETEK

A tyúkszerű madarak rendjébe csoportosított madarak jellemző bélyegeik a többnyire zömök test, nem túlhosszú nyak, erős csőr, kicsiny fej, rendszerint rövid, kerekített szárnyak, 10 evező, erős, nem túlságos magas lábak és számos kormánytoll alkotta farok. Egyes fajok jelentős nagyságot érnek el. Tollazatuk általában díszes s különösen a hímek érccsillogású dísztollaik ragadják el a szemlélőt. Repülésük többnyire nehézkes. A hímeket a csűdjükön látható sarkantyú is megkülönbözteti. A tyúkszerűek kizárólag földön vagy fákon élő madarak; táplálékuk magvakon és egyéb növényi részeken kívül rovarokból, férgekből s más efféléből áll. Táplálékát egy részük sajátos kapargálással keresi; az a keresgélési mód annyira jellegzetes, hogy régebben az egész rendet „kapargálók”-nak (Rasores) nevezték. Fészkeik, akár a földön, akár fán rakják, nagyon egyszerűek. A fészekalj rendszerint nagyszámú tojásból áll. A kikelő fiókák fészekhagyók. A kakas több tyúkból álló háremet tart.

A tyúkszerűek rendjét négy alrendre osztják. Ezek a búbos tyúkok (Opisthocomi), tyúkok (Galli), guvatfürjek (Turnices) és gólyalábú tyúkok (Mesites).