HETEDIK REND: Tinamuszerű madarak (Tinamiformes)


FEJEZETEK

Az idetartozó madarakat eddig a tyúkszerűek rendjébe osztották volt be; viszont ma a struccokkal való rokonságukat hangsúlyozzák, mert ezekhez nem csupán egész megjelenésük, hanem csontszerkezetük és szaporodásuk módja révén is valóban nagyon hasonlítanak. Testük erőteljes, mert mellizomaik nagyon fejlettek. Nyakuk ellenben hosszú és vékony, fejük kicsiny és lapos, csőrük pedig tyúkszerű, csakhogy hosszú, vékony, hegye nem kupakos. Lábuk magas, nagyon érdestalpú, teljesen szabad ujjú, hátulsó ujjuk nagyon csökevényes, némelyeknél csak a karom maradt meg. Rövid, kerek szárnyuk hegye alig ér a hát aljáig; farkuk 10–12 rövid, keskeny, lágy tollból való, s alig látszik ki a farcsík és farkfedők gazdag tollazatából. Némely fajnak szinte nincs is farka. Fejük és nyakuk tollazata rövid, miért is ezek a testrészek különösen az erőstollú törzshöz képest gyöngéknek tűnnek föl. Néhány fajokon vendégszáras tollak is akadnak, másokon meg a tollak szára széles, síma és boltozatos, csúcsa táján hirtelen szűkített, alul csatornás. Az ivarok külsejük révén nem különböztethetők meg. Ma mintegy 65 fajuk ismeretes.

A tinamuk Dél-Amerika nagy részén kívül Közép-Amerikában és Mexikóban is elterjedtek.