TIZENHARMADIK REND: Búvárszerű madarak (Colymbiformes)


FEJEZETEK

Az ebbe a rendbe tartozó madarakat azelőtt az alkák, vagy a pingvinek rendjébe sorolták, azonban az ezekkel való rokonság túlnyomóan csak látszólagos, inkább csak az egyező életfeltételekhez való alkalmazkodáson alapul, míg a testi szerkezet különbözősége külön rendbe való sorozást követel.

A búvárszerű madarak csőre oldalt összelapított, néha jócskán magas, jobbára hegyes és kemény. Szárnyaik testhezállóak, inkább rövidek. Evezői közül az elsőrendű evezőtollak száma 10–11, a másodrendűeké 15–21. A lábak majdnem a sarokízületig a testbe vannak ágyazva, nagyon hátul állanak, úgyhogy a testtartás jellegzetesen egyenes. A három első ujjat vagy teljes úszóhártya kapcsolja össze, vagy legalább is széles karély szegi. A belső ujj vagy hiányzik, vagy hátul és magasabban van, mint a többi. A hosszú, keskeny mellcsonton kivétel nélkül jólfejlett taraj húzódik végig. Tojásuk egyszínű, vagy tarka. A fiókák részben fészeklakók, részben fészekhagyók. Táplálékuk, minthogy vízimadarak, majdnem kizárólag állati eredetű. A tengerpartiak az ó- és újvilág hideg vidékéig, az édesvíziek általában mindenhol előfordulnak.

A rendbe két család tartozik, 14 nemzetséggel és 51 fajjal.