Kölönték (Cottus Art.)

A mi vizeinkben is otthonos kölönte-nemzetség tagjait széles és lapos fejükről, zömök és pikkelyes testükről, mellúszójuk alatt ízesülő hasúszójukról, továbbá állkapcsaik és ekecsontjuk bársonyos fogazatáról lehet felösmerni.

A botos kölönte (Cottus gobio L.)

Botos kölönte (

Botos kölönte (Cottus gobio L.).

Sokféle népies neve van, úgymint: békahal, boti, botos, butikóhal, ebhal, kölönte, kolty, kophal, kopza, kutyahal, ördöghal. Szürkés alapszínét barna pontokból álló, továbbá felhős foltok tarkítják, amelyek gyakran harántsávokká folynak össze, s olykor a fehéres hasoldalra is átterjednek. Hasúszóján rendesen nincsenek foltok, hát-, mell- és farokúszóján a sugarakat barna csíkok szegélyezik. A színezet különben vidékek, továbbá a fenék színe és az állat hangulata szerint változik. Első hátúszóját 6–9, a másodikat 15–18, a mellúszót 13–14, a hasúszót 1 és 4, az alsót 12–13 sugár alkotja.

A botos kölönte Közép- és Észak-Európának csaknem minden édesvízében otthon van. Hegységekben 1000 m-nyire is fölhatol, sőt 2000 m-re a tengerszíne fölötti tavakban is előfordul. Így voralbergi Lüni-tónak halfaunája kizáróan botos kölöntékből áll. Délen és délkeleten fajváltozatai, vagy pedig rokonfajok helyettesítik. Heckel a Szebenből, Petényi a Besztercéből, a Garamból és a Poprádból, Herman Ottó a Vargyas-, a Füle-, a Kormos- és a Lucsivna-patakokból gyüjtötte. A Dunában Margó és Herman is megtalálta. Unger szerint a Dunában igen ritkán fordul elő, s a halászok nem is ösmerik. A botoskölönte a homokos vagy kövesfenekű, tiszta vizet kedveli és a kövek alatt szeret megbújni. Ilyen rejtekhelyek kedvéért a legsekélyebb ereket is fölkeresi. Nagyon gyorsan úszik. Falánkság tekintetében versenyez a többi ragadozóhallal. Főképpen rovarokkal, elsősorban szitakötőlárvákkal táplálkozik ugyan, de nem kíméli a kisebb halakat, sőt a saját ivadékát sem. A pisztrángtenyésztők a nemes halivadékok ellenségének tekintik.

A kölönte márciusban és áprilisban ívik. Ilyenkor a hím kikeres a kövek közt valami lyukat és elszántan védelmezi a tolakodók ellen. Heves viadalokat folytat s inkább életét áldozza fel, de nem tágít. Ívás idején már többször fogtak olyan kölöntét, amelyik bekapta ellenfele fejét, de lenyelni nem tudta. Az ikrással nagyon figyelmesen bánik. Beengedi a búvóhelyre, s az ikrák lerakása után 4–5 hétig éppen csak annyi időre mozdul el helyéről, amennyi az eledel megszerzéséhez szükséges. Bottal sem lehet elkergetni.

Húsát többnyire csaléteknek használják, csak a szegényebb nép eszi. Herman Ottó szerint: „A hegyi lakóknál a szegény ember hala, melyet botba ütött közönséges evővillával szigonyoznak; talán innen származik székely neve is: botoskölönte.”

A cifra kölönte (Cottus poecilopus Heck.)

Nagyságára, színezetére és életmódjára nézve a botoskölöntéhez hasonlít, de hasúszója jóval hosszabb, s a farka karcsúbb. A hasúszó, különösen pedig a sugarai, harántsávosak, a többi úszó is tarka. Petényi olyan példányokat is talált, amelyeknek narancssárga, vagy zöldessárga, illetve barnássárga hasúszóik voltak. Heckel szerint ezek a példányok a környezet színéhez alkalmazkodtak. Petényi, akit a cifrakölönte felfedezőjének tekinthetünk, a Poprádból és Körmöcbánya mellől említi, de megjegyzi, hogy a Kárpátalja valamennyi patakjában megtalálható, s a pisztránggal együtt magasra felhatol. Heckel, valószínűen Petényi nyomán, a Késmárk mellől, a Bisztrica-patakból. továbbá Túróc és Gömör vármegyékből sorolja fel. Benecke szerint Stockholm környékén is él.

A tengeri skorpióhal (Cottus scorpius L.)

Tengeri skorpióhal (

Tengeri skorpióhal (Cottus scorpius L.).

1. Tengeri nyúl (

1. Tengeri nyúl (Cyclopterus lumpus L.).
2. Tengeri skorpió (Cottus scorpius L.).
3. Csipegető hal (Agonus cataphractus L.).
4. Villásorrú morgóhal (Peristedion cataphractum C. V.).

A tengeri skorpióhal feje rendesen magasabb, mint széles; fején két pár csontos kinövés, vagy tüske van, amelyekhez az arctájékon és a kopoltyúfedőn levő tövisek is csatlakoznak. Szája jóval szélesebb, mint édesvízi rokonaié. Testhossza 15–25 cm. Színe vörösesbarna, hasoldala sötétebb foltokkal tarkított világosabb színű. Hazája a Keleti- és az Északi-tenger, de a Biskayai-öböltől kezdve a Lapp-földig, úgy az Atlanti-óceánban, mint a Jeges-tengerben előfordul. Sziklás fenéken él és lesből vadászik. Nagyon falánk s nemcsak mindenféle állatot nyel el, hanem a hajókról ledobott hulladékokat is. Az ivadékgondozást a hím végzi.