HARMADIK REND: Pókskorpiók (Pedipalpa)


FEJEZETEK

Az e rendbe tartozó, igazán sajátságos fajok úgyszólván csak a trópusok országait lakják s alig néhányan élnek a szubtrópusokban is. Külsejük és termetük tekintetében határozottan eltérnek a többi pókféléktől s az újabb szisztematikusok testalkatuk alapján három alrendbe osztják őket: