3. alrend: Törpe pókskorpiók (Palpigradi)

Az idetartozó néhány faj igen apró, gyönge és törékenytestű. A törzsük alig nő meg 2 mm-nyire. Ebben rejlik annak magyarázata, hogy e piciny állatkákat oly sokáig nem ismertük és csak a mult évszázad nyolcvanas éveiben fedezte fel Grassi olasz araneológus az első példányokat Catania környékén, a Koenenia mirabilis Grassi nevű fajt. Mint a többi e csoportba sorolt rokonságnak, úgy ennek is hosszú, finomszálú farkfonala van, amely azonban rendesen hiányzik a fogott példányok potroha végéről, mivelhogy igen könnyen letörik.

Ugyane nemzetség néhány faját felfedezték már Észak-Afrikában, Franciaország földalatti barlangjaiban, Sziámban és Amerika egyes meleg vidékein. Valamennyi sötétségkedvelő, szem nélkül vakon élő, kövek alatt, vagy nedves talajon, avarban tartózkodó, törpe állatkák. Egyszerű belső szervezetük nélkülözi a Malpighi-féle kiválasztó csöveket, meg a lélekzőszerveket is. Tapogatóik lábalakúak; rövid rágó csápjaik (cheliceráik) három ízűek, ollósak és arra valók, hogy a zsákmányolt legapróbb atkákat, vagy más, szabad szemmel alig látható prédájukat megragadhassák.