II. öregrend: Szárnyas rovarok (Pterygota)


FEJEZETEK

A fajokban aránylag szegény Apterygotakkal a Pterygotak hatalmas csoportját állítjuk szembe – talán nem egészen jogosan, hiszen ez utóbbiak is végeredményben szárnyatlan ősformákra vezethetők vissza. Sok rendre és családra bontjuk fel őket. Mindenesetre a rovarvilág zömét foglalja e csoport magában, mindazokat a rovarokat, melyek kifejlődött korukban szárnyakat viseltek, vagy legalábbis azok csökevényeit, s így elárulják, hogy olyan formákból fejlődtek, amelyeknek valamikor szintén volt szárnyuk. Így tehát a Pterygotak az ősrovarokkal szemben magasabb és tökéletesebb csoportot képviselnek, ha ugyan szabad ilyen kifejezéssel élnünk, s ebben a csoportban eszerint helyet foglalnak nemcsak a szárnyatlan bogarak, sáskák, a bolhák, de az élősködő: Mallophagak, s az igazi tetvek is. Ezeknek rendszertani helye alaposan megváltozott. Régebben még a Hemipterák és a Pseudoneuropterák közé sorolták őket, ma azonban tudjuk, hogy ezek egyenesszárnyú rovarok. A rovarok behatóbb morphológiai kutatása, de a palaeontológiai leletek gazdagodása is egyre jobban szükségessé tette a rovarrendek számának növelését, s ezzel nemcsak az egyes csoportok igazi rendszertani helyét sikerült megvilágítani, de fogalmat nyertünk az egyes rendek összefüggéséről, származástani rokonságáról is.