V. REND: Talponjáró emlősök (Hyracoidea)


FEJEZETEK

Afrikai és Nyugat-Ázsiai vad, sziklás vidékein sok helyütt eleven élet uralkodik. Tengerimalac-nagyságú, sziklaperemen vagy tömbön napozó állatok riadtan rohannak tova a falakon, ha az ember közeledésére felriadnak, eltűnnek a tömérdek szakadékok egyikében és kíváncsian, szelíden nézik a szokatlan jövevényt. Ezek a menekülők a legapróbb és legkecsesebb jelenkori patás állatok: a szirti borzok.