3. ALREND: Hártyásszájúak (Himenostomata)

Az idetartozó egyformán csillós ázalékállatkák arról nevezetesek, hogy szájgödrük bejáratán undulálóhártyák képződnek, melyek a test hosszában állanak és különösen, mint fogókészülékek arra valók, hogy azok segítségével nagyobb áldozatot megfoghasson az állat és lenyelhesse azokat. A Paramaeciummal kapcsolatban megjegyezzük, hogy annak vestibuluma mögött a szájgödri csatornában szintén van kefeszerű tömör hártya, s így a Trichostomata- és Hymenostomata-csoport között lényeges különbséget nem tehetünk, illetőleg felfogásom szerint amazok magasabbrendűek emezeknél.

Vetekszik gyakoriságban a mi paramaeciumainkkal a veseállatka, Colpidium colpoda Ehrbg., melyet hajdanta szintén Paramaeciumnak tartottak. Hasonlóan gyakori a szénainfuzórium, a Colpoda cuculullus. A kis szénainfuzóriumot, a Colpoda parvifrons több példányát, az ábrán láthatjuk a Sphaerophrya magna polypkarjai között. Ez utóbbi 1/20–1/10 mm hosszúságú, az előbbi mégegyszer oly hosszú. Voltaképpen mind a kettőnek vesealakja van, az állatok csíkolatos teste, elül kissé csavarodottnak mutatkozik. A Paramaecium vizsgálatára beállított tenyészetben a veseállatkák hamarább elszaporodnak, mint a Paramaeciumok, később azonban rendszerint tönkremennek.

A Colpidium colpoda bőrkealji idegfonalai (Klein nyomán: Arch. f. Protistenkunde)

A Colpidium colpoda bőrkealji idegfonalai (Klein nyomán: Arch. f. Protistenkunde)

A Colpoda cucullus O. F. Müll. betokozódása. a-d = az oszlócysta, e = a kész szervezet, mely táprögeit üríti, hátul a lüktetőhólyag, fr = tartós cysta hármas fallal, g = ugyancsak tartós cysta, melyben a négy egyed külön tokozta be magát (Kükenthal-Krumbach: Hdbuch d. Zool. Bd. 1.)

A Colpoda cucullus O. F. Müll. betokozódása. a-d = az oszlócysta, e = a kész szervezet, mely táprögeit üríti, hátul a lüktetőhólyag, fr = tartós cysta hármas fallal, g = ugyancsak tartós cysta, melyben a négy egyed külön tokozta be magát (Kükenthal-Krumbach: Hdbuch d. Zool. Bd. 1.)

Sphaerophrya magna Maupas egyszerre öt Colpoda parvifronst és egy kis Cyclidiumot szív ki

Sphaerophrya magna Maupas egyszerre öt Colpoda parvifronst és egy kis Cyclidiumot szív ki

A magyar vizekben közönségesek s még a szódás, szíkes vizeinket is jól tűrik az Ophryoglenák. A tudományban viszont sok szó esett a Frontoniákról, különösen pedig a Frontonia leucasról, melynek hatalmas lövedékei: trichocystái szolgáltak arra, hogy rajtuk ezeknek a szervecskéknek alkatát, szerkezetét behatóbban tanulmányozhassák. Valamennyi között a leghatalmasabb undulálóhártyával van ellátva a Tiszában igen gyakran található Lembadion bullinum O. F. Müll.