2. alcsalád: Busafejű cet-formák (Physeterinae)


FEJEZETEK

A tulajdonképpeni busafejű cetek alcsaládját szögletes, csőrtelen, egészen végig bunkó- vagy ládaalakúan megduzzadt fejük jellemzi, melynek alsó felén keskeny alsó állkapocs található, benne nagyobbszámú egyforma kúpalakú foggal. A busafejű cetek főképpen a melegebb és trópikus tengerek lakói, ahol az ismert óriási termetű faj mellett egy másik nem is él, s röviden erről is megemlékezünk.