2. Kerekfarkú pézsmapockok (Neofiber True)

Koponyájuk alkatát és fogazatukat illetőleg az igazi pézsmapockokhoz állnak közel – amint ezt már nevük is kifejezi –, ez utóbbiaktól azonban biztosan megkülönböztethetők hengeres, tehát az úszás céljaira kevésbbé alkalmas farkuk révén. Lábaik is kevésbbé alkalmazkodtak a vízi életmódhoz.

A kerekfarkú pézsmapocok (Neofiber alleni True)

Nemzetségének egyetlen faja, amely Floridában él. Kiválóan finom gereznája, amely gyapjas piheszőrből és fénylő fedőszőrökből áll, nagyon hasonló az igazi pézsmapocokéhoz. Van-e állatunknak pézsmamirigye, – ma még ismeretlen. Alsó zápfogainak redőrajza és külseje révén nagyon emlékeztet a vízi pocokra is, viszont felső zápfogainak alakja a lemming-pocokkal (Lagurus) hozza közelebbi összefüggésbe. Itt is főként azért emlékezünk meg róla, mert az ilyen – több irányban átmeneti bélyegekkel fölruházott – állat különösebb figyelmünkre méltó.

A kerekfarkú pézsmapocok Florida belsejében, s az Indián-folyó mellékének sós pusztáin nagyon közönséges. Állatunk is jó úszónak mondható ugyan, de mégis ritkán láthatjuk a vizen a pézsmapocok módjára úszkálni.