TARTALOMA

Avienus

a Kr. u. IV. század második felében virágzott római költő. Irt didactikus költeményeket, lefordította Aratus Fainomena-ját, átdolgozta Descriptio orbis terrae czím alatt Dionysis PerihghsiV-ét; leírta továbbá valószínüleg a carthagói Himilco (l. Himilco, 1) nyomán a Földközi, a Fekete s a Caspiusi tenger partjait, a mely munkájából azonban csak egy, 703 senariusból álló töredék maradt reánk. Aeneis-kivonata a Livius nyomán írt római története egészen elveszett; ellenben több epigrammája fönmaradt. – Irodalom: Teljes kiadások Gilestől (1835) és Holdertől (1887).

N. G.