TARTALOMC

Callisto

Kallistw, nympha, Lycaon leánya, Artemis kisérője, ki Zeus szerelmének nem tudott ellenállni és az arcadiaiak ősének, Arcasnak lett anyja. Paus. 8, 35, 8. A mythus szemlátomást az arcadiaiak találmánya; maga a nympha neve eredetileg Artemis jelzője (callisth = legszebb) volt, s a nép képzelete alkotott belőle önálló személyt. C.-t a monda szerint a féltékeny Hera medvévé változtatta (Ovid. met. 2, 476), más változat szerint maga Zeus varázsolta át, hogy megvédje Hera haragjától. Mint medvét Artemis lelőtte, s ekkor Zeus medvecsillag gyanánt (Arctus) az égre helyezte, (l. Csillagzatok, 1). Egy másik monda szerint maga Arcas készült lelőni medvévé változott anyját, s ekkor Zeus C.-t is, meg fiát is (utóbbit mint Arcturust, l. Csillagzatok, 1) csillaggá tette. Minthogy a medvecsillag soha sem nyugszik le, Homerus úgy írja le, mint a mely soha sem részesül az Oceanus fürdőjében. Il. 18, 489. Csak későbbi költők találták ki azt, hogy Tethys, Herának kedvezve, nem fogadja be a vizekbe. Callim. fragm. 385. Ovid. fasti 2, 191.

G. J.