TARTALOMC

Callixenus

KallixenoV, egy athenaei, ki Theramenes és hivei ösztönzésére a tanácsban és népgyűlésen vádat emelt az arginusaei ütközetben (Kr. e. 406) győztes hadvezérek ellen és a népet reá is birta a halálos itélet kimondására. Midőn a nép csakhamar megbánta balga tettét, C. az őt fenyegető halálos itélet elől elmenekült; később mégis visszatérve (403), nem birta elviselni a nép megvetését és éhhalállal vetett véget életének. Xen. Hell. 1, 7, 8 kk.

S. L.