TARTALOMC

Calumnia

1) más megcsalását s megkárosítását czélzó furfangos és fortélyos eljárás, nevezetesen jogcsavarás s ügyvédői fogás; 2) rosszakaratú, hamis vád. Két orvoslásmód volt ellene; a) az ártatlanul bevádolt mindjárt fölmentése után ugyanazon biróság előtt emelhetett vádat a hamis vádaskodó (calumniator) ellen (actio calumniae), s ha vétkesnek találták, polgári perben pénzbirsággal, fenyítő perben pedig a lex Remmia (l. o.) alapján azzal büntették, hogy a homlokára K betűt sütöttek (judicium calumniae), Cic. Rosc. Am. 20; b) a vádló s a vádlott esküt tett (jus jurandum calumniae), az előbbi arra, hogy nem furfangból emelte vádját, az utóbbi pedig arra, hogy ártatlan s úgy van meggyőződve, hogy igazsága van.

CS. JÓ.