TARTALOMC

Camill

és camillae, fiúk és leányok, a kik a papoknak és papnőknek, főleg a Flamen dialisnak és a Flaminicának segédkeztek a szertartások végzésénél. Okvetelenül szabad és még élő szülők gyermekeinek kellett lenniök. A papok gyakran saját gyermekeiket alkalmazták e szolgálatokra, hogy így őket begyakorolva, biztosíták számukra hivataluk átöröklését. Dion. Hal. Ant. Rom. 2, 22. A 171. á. a capitoliumi múzeumban levő gyönyörű érczszobor képét mutatja. A fiú eredetileg jobbjában paterát tartott, melyet az áldozónak nyujtott, baljával pedig kancsót fogott. A szobor a császári kor kezdetéről való mű s egyike a legszebb ránk maradt ruhás szobroknak, melynek több másolata is van.

G. J.

171. Egy camillus szobra (Róma).

171. Egy camillus szobra (Róma).