TARTALOMC

Cassiodorius

vagy Cassiodorus, teljes nevén Magnus Aurelius Cass. Senator, született Syllaciumban, Brutti tartományban, 480 körül Kr. u. Előkelő római családból származott, Theodorich, a keleti gót király és utódai alatt magas államhivatalokat viselt. 540 körül a maga építette vivarese-i (Vivarium) kolostorba vonult vissza Calabriában s tudományos munkákkal foglalkozott. Itt halt meg 575-ben. Historiai munkái: Chronica, Ádámtól kezdve a Kr. u. 519. évig; a gótok története, mely azonban csak a Jordanis (l. o.) átdolgozásában maradt ránk, Variorum libri XII, mely nem más, mint hivatalos iratainak gyűjteménye. Theologiai és encyclopaediai tartalmuak: Institutiones divinarum et saecularium litterarum és De artibus et disciplinis liberalium artium, melyekben a hét artes liberales átnézetét adja. Grammatikai tartalma: De orthographia. Ezenkivül nagy érdemeket szerzett magának az ó-classikus munkák fenntartása körül. – Irodalom: Thorbecke, Cass. Senator, Heidelberg, 1867.

N. G.