TARTALOMC

Cognitio

általában birói vizsgálata valamely panasznak vagy peres ügynek. C. extra ordinem v. extraordinaria volt a polgári törvénykezésben azon eljárás, midőn a per elejétől végig a magistratus vezette a judicium mellőzésével, fenyítő ügyekben pedig az olyan bűnvizsgálatot, melyet egy külön e czélra fölállított törvényszék folytatott. A császárság alatt a c. extra ord. lassankint közönségessé lett.

CS. JÓ.