TARTALOMC

Comperendinatio

harmadnap (dies perendinus) való kitűzése valamely bírói tárgyalásnak akár a felek kívánságára akár a bíró intézkedése folytán. Rendes kereseteknél azt nevezték c.-nak, mikor a tárgyalásra, a melyet az első határnapon (prima actio) be nem fejezhettek, még egy második határnapot tűztek ki (secunda actio), a mikor a lex Servilia (111. Kr. e.) értelmében okvetlenül meg kellett hozni az itéletet (Cic. Verr. 1, 9,26), míg azelőtt annyi határnapot tűzhetett ki az esküdtszék, a hányat akart. L. Ampliatio. V. ö. Tac. dal. 38.

CS. JÓ.