TARTALOMC

Conventus

kerületek, melyekre a római provinciák a jogszolgáltatás czéljából fel voltak osztva, egy-egy központi várossal, hol bizonyos időközönként a helytartó megjelent, hogy a panaszokat meghallgassa. Conventus volt a neve magának a törvénykezési tárgyalásnak is.

K. BÁ.