TARTALOMC

Crissa, Crisa

h Krissa, Krisa, ősrégi, hatalmas város Phocisban, «szentséges» (zaJeh), a mint Homerus (Il. 2, 520) nevezi Delphitől nyugotra az amphissai síkon a Pilstus folyó partján a crisai öböltől be a szárazföld felé 1½ óra járásnyira feküdt. Lakosai igen érzékenyen megadóztatták a szent helyre, Delphibe zarándoklókat. Ez felgerjesztette az amphictyonia oltalma alatt elhatalmasodó Delphi gyűlöletét és indító okúl szolgált az ú. n. crisai vagy első szent háborúra, mely C.-nak teljes elpusztításával végződött. A város határát a delphibeli istennek szentelték, lakosai pedig Amphissába húzódtak, vagy Delphi kikötővárosába Cirrhába (Kirra), a mai Magulába, a mely C.-val egyáltalában nem azonos. Aeschin. Ctes. 119. Bursian 1, 143, 146. 149. 158 s leginkább 180.

ZS. B.