TARTALOMC

Curia

1) Roma régi tribusainak (Ramnes, Tities, Luceres) mindegyike 10 curiát foglalt magában, melyeknek külön istentiszteletük (sacra) s e czélra külön gyülekező helyeik (szintén curiae) voltak. A curiákba tartozók (curiales) közül választották ki a senatorokat és lovagokat; a curiák polgárai tagjai voltak a comitia curiatának. Elnevezésüket a monda szerint a sabinus nőkről kapták (pl. Titia, Faucia, Calabra, Forienis). Liv. 1, 13. 2) Curia volt a nevük bizonyos gyülekező helyeknek is: C. Hostilia, Julia. L. Roma, 2.

CS. JÓ.