TARTALOMD

Democedes

DhmocidhV, crotoni származású görög orvos, ki egy ideig Aeginában, később Athenaeben és Samus szigetén, majd hosszú ideig I. Darius király udvarában élt Susában, mint a király kezelő orvosa. Akarata ellenére is sokáig tartották vissza a perzsa fővárosban, míg végre Atossa közbenjárására hazájába visszatérhetett. Itt az aristocraták pártján állva harczolt a democraták pártja ellen, de Theages democrata kezétől elesett. A görög orvostudomány egyik legkorábbi képviselője s Suidas szerint írt egy orvosi könyecskét is. Hdt. 3, 129–137.

V. R.