TARTALOMD

Demophoon, Demophon

Dhmojown, Dhmojwn. – 1. L. Demeter. – 2. Theseus és Phaedra fia, Acamas (l. ezt, 3) testvére, athenaei király, a Homerus utáni monda szerint Troja falai alatt küzd és Troja bukásakor (D. uralmának első, Agamemnon uralkodásának 18-ik évében) kivívja nagyanyjának Aethrának felszabadulását, a ki mint Helenának rabnője kerül Trojába. Il. 3, 144. Paus. 10, 25, 3. Trojából hazajövet eljegyzi Phyllist, Sithon thraciai király leányát; ámde a nász előtt még útra kellett kelnie, hogy otthonában egyet-mást elrendezzen. Mivel a kitüzött határidőre meg nem érkezett, Phyllis búskomorságba esett, felakasztotta magát, mire a könyörülő istenek fává változtatták át. Ov. her. 2. A Heraclidákat D. védte meg az őket üldöző Eurystheustól, a kit a csatában el is ejtett. A trónon Oxyntes következett D. után, a kinek Athenaeben szentélye is volt.

L. M.