TARTALOMD

Depositum

letét, a mit a visszaadás kötelezettségével bízunk rá valakire. A ki e kötelezettségnek eleget nem tett, infamiába esett; a ki pedig hamisan eltagadta a letétet, a 12. táblás törvény szerint az érték kétszeresét tartozott megtéríteni. Cic. off. 3, 16.

CS. JÓ.