TARTALOMD

Derbe

Derbh, nevezetes erősség Lycaonia déli részében, Iconiumtól dk.-i irányban; székhelye volt Cicero barátjának, Antipater tyrannusnak, kit Amyntas uralmától megfosztott. A város lakósának neve Derbes. Cic. ad fam. 13, 73. Strab. 12, 569.

SZ. I.