TARTALOMD

DiamastigwsiV

megkorbácsolás, kivált a spartai gyermekek véresre verése Artemis Orthia oltáránál. Kétségtelen, hogy a legrégibb időkben a görögöknél épúgy, mint a legtöbb népnél emberáldozatok voltak szokásban; azonban a görög humanismus korán enyhítette az istentiszteletnek e barbár követelményét s megelégedett azzal, hogy az oltárnál embervér folyjon, a nélkül, hogy az áldozatnak életét elvette volna. Igy jött szokásba a d., mely különben Lycurgus törvényében mint nevelési eszköz is szerepelt, hogy az ifjak a fájdalom állhatatos eltüréséhez szokjanak. Paus. 3, 16, 7 skk. Plut. Lyc. 18 és Instit. Lac. 40. Cic. tusc. 2, 14.

M. J.