TARTALOMD

Diwmosia, antwmosia

Az attikai perrendtartás szerint a perfelvételkor az illetékes pörvezető tisztviselő előtt (arra az esetre, ha az ügy nem egyesbiró, hanem a heliaea elé volt szánva) mind a két pörös félnek eskűvel kellett beadványának (a vádnak és a rá vonatkozó válasznak) igazságát bizonyítania. A vádló esküjének neve néha prowmosia, a vádlotté antwmosia, mind a kettőé együtt diwmosia. De az antwmosia terminust is használják mindakettőről, s viszont d. gyakran csak az egyik esküt jelenti. V. ö. Per, A.

GY. GY.