TARTALOMD

Diophantus

DiojantoV. – 1. Attikai szónok és államférfiú, Demosthenes barátja, ki 352-ben Kr. e. határozati javaslatot nyújtott be egy az isteneknek adandó hálaünnep tárgyában, hogy Fülöp a thermopylaeken Görögországba nem ronthatott. Eubulus külső politikájának ellenzője volt. Demosht. de falsa leg. 86. 297 s egyebütt. – 2. Alexandriából való s arab hagyomány szerint Julianus császár idejében élt görög mathematikus, kitől 7 könyv Arithmetica maradt reánk Planudes-féle scholionokkal (kiadta Xylander, Basel, 1571 és Fermat, Toulouse, 1670). Benne az első- és másodfokú egyenleteket egy ismeretlennel tárgyalja. Ránk maradt még tőle egy peri polugwnwn ariJmwn cz. munka s írt egy porismata czímű művet is. összes munkáit kiadta P. Tannery (Leipzig, 1893. 1895). Schulz, D. von Al. arithmetische Aufgaben nebst dessen Schrift über die Polygonalzahlen (Berlin, 1822), Heath, D. of Al., a study in the history of greek algebra (Cambridge, 1885).

V. R.