TARTALOME

Eclipsis

ecleifiV, volt a görög neve a nap-, illetve a holdfogyatkozásnak (defectus solis v. lunae). Thales jövendölte volna meg (Hdt. 1, 74) először az első (585 május 28) napfogyatkozást a babyloniaktól tanúlt számítások alapján, de csak a holdfogyatkozások tüneményének mibenlétéről voltak igazán helyes fogalmai. A samusi Conon (l. o. 2) össze is állította a korábban észlelt eclipsisek jegyzékét. A rómaiaknál Sulpicius Gallus katonai tribunus a pydnai csata napját (168 sept. 4) megelőző holdfogyatkozást jósolta meg. Plin. n. h. 1, 10.

V. R.